Kako da zaštitim patent? Da li ima autorsko pravo? Šta je praksa zaštite poslovne tajne u Srbiji? Tržite utvrđuje odnose, ali zakon definiše pravila. Zaštita intelektualne svojine zapravo predstavlja zaštitu autorskih prava, patenta, brendova, industrijskog dizajna, ali i poslovnih tajni.

Ova prava se najčešće povređuju izradom lažnih primeraka autorskog dela, stavljanjem lažnog žiga na robu, krivotvorenjem dizajna pakovanja, izradom lažnih etiketa. Kako se zaštititi? Kako se izboriti za svoje pravo? Piraterijom i distribucijom ovakvih lažnih proizvoda nanosi se velika šteta vlasnicima. Cilj agencije PROTECTA je da pružimo punu pomoć u otkrivanju izvršilaca, pronalaženju objekata u kojima se proizvodi ili skladišti ovakva roba, odnosno otkrivanju štamparija lažnih pakovanja ili etiketa.

 

Intelektualna svojina

 

Pojam „intelektualna svojina“ (Intellectual property) označava posebna, specifična prava koja imaju autori, pronalazači i ostali nosioci prava intelektualne svojine. Ona ne podrazumeva konkretno, materijalno vlasništvo nad nekim predmetom, već pravo ili skup ovlašćenja koja pravni poredak zemlje priznaje nosiocu prava intelektualne svojine. Koja su to ovlašćenja i na koji način se ostvaruju zavisi od vrste dela koje štitimo i pravnog sistema u kojem tražimo zaštitu.

Premda je pravno stanovište da je intelektualna svojina zajednički naziv za industrijsku svojinu i autorsko pravo, često možemo zapaziti naziv „pravo industrijske svojine i autorsko pravo“ umesto „pravo intelektualne svojine“. Pravo industrijske svojine predstavlja pravo proizvođača da isključivo koristi svoj patentom zaštićeni pronalazak, da označava sebe kao proizvođača određenih proizvoda, da u tom cilju koristi žigove za obeležavanje robe, zaštitni znak, oznake geografskog porekla proizvoda, pravo uzorka i modela, da od toga ostvaruje prihode i da uživa druga prava iz domena industrijske svojine.

Patentno pravo i pravo na dizajn po svojoj prirodi spadaju u prava industrijske svojine. Osim ova dva prava, u prava industrijske svojine ubrajaju se još i prava žiga, prava geografskih oznaka porekla i prava zaštite topografije integrisanih kola.

Pravo intelektualne svojine je mlada grana prava, koja se izuzetno brzo razvija u skladu sa tehnološkim razvojem i napretkom čovečanstva u svim oblastima delovanja u cilju pravne zaštite intelektualnih dela od neovlašćenog iskorišćavanja. Problem je utoliko veći što je povreda prava intelektualne svojine najčešće povezana sa organizovanim kriminalom. Ta veza je naročito izražena u današnje vreme, u informatičkoj eri, kada je softversko usavršavanje i razvoj sofisticirane tehnologije nemoguće adekvatno zakonodavno pratiti, pa je pravna regulativa uvek korak unazad u odnosu na realno stanje na tržištu.

Mere zaštite tehnoloških i drugih tajni u privrednom subjektu ili odgovarajućoj ustanovi moraju biti svestrane i sistematski sprovedene, a njihova efikasnost pod stalnom kontrolom. Kanali kojima mogu da otiču dragocene poslovne tajne različiti su, a to se najčešće događa svesno ili nehatno i, po pravilu, vodi preko lica iz sastava sopstvenog stručnog kadra, drugih saradnika ili nepovezanih lica iz drugih sredina.

 

Kako da zaštitite ideju?

 

Agencija PROTECTA je rešenje koje Vam je potrebno kada je Vaša intelektualna svojina ugrožena. Naš tim licenciranih detektiva sa dugogodišnjom praksom može da pristupi rešenju problema analizirajući sve aspekte potrebne za otkrivanje izvršilaca, pronalaženju objekata u kojima se proizvodi ili skladišti roba koja je ilegalno proizvedena, odnosno u otkrivanju štamparija lažnih pakovanja ili etiketa. Ceo lanac delovanja će Vam biti predočen kako bi mogli da preduzmete aktivnosti u razrešenju situacije i zaštiti svog prava.