Vaše dete ili bilo koji član porodice počinje krajnje čudno da se ponaša? Drastično menja dosadašnje navike? Stil oblačenja ne možete da prepoznate, čudan nakit i nove tetovaže? Nalazite opskurne i neuobičajene predmete po kući? Sumnjate da se neko od članova porodice priključio nekom kultu ili postao sledbenik sekte? Ne, nije vreme za paniku, potrebno da je ostanete pribrani i da odlučno reagujete.

 

Ko su sekte i šta im je cilj?

 

Iako većina sekti svoje aktivnosti bazira na nekoj vrsti religijskih uverenja i manipulaciji verskim normama, treba imati na umu da gotovo sve sekte za pravi cilj zapravo imaju materijalnu dobit i dobijanje moći i društvenog statusa. Pojedine čak i nemaju religijski karakter već deluju kao nevladine organizacije ili čak kompanije sa prikrivenim ciljevima i svi naravno tvrde da nemaju veze sa sektama. Danas posebno imamo najezdu raznoraznih duhovnih učitelja, gurua i pojedinaca koji nude svoje tehnike i programe za unapređenje duhovnosti ili uspeha u ličnom i poslovnom životu. Ne treba da nas iznenadi i statistika koja kaže da je najviše onih koji postaju žrtve totalitarnih i destruktivnih sekti upravo iz radno aktivne populacije srednjih godina s obzirom na to da najviše doprinose interesima sekti. Na drugom mestu su stara lica od kojih se manipulacijom najčešće otuđuje njihova imovina. Zatim na red dolaze mladi koje sekta zloupotrebljava na različite načine, od prostitucije, preko vandalizma, narkomanije, prosjačenja, itd.

 

Kako prepoznati članstvo u sekti?

 

Sekte po svom delovanju mogu biti veoma perfidne i zakamuflirane tako da ne možete odmah da prepoznate da je reč o tako organizovanoj grupi. One vam nikada neće reći da su sekta. Ali ukoliko ste član porodice, veoma lako bi trebalo da uočite znake koji ukazuju na to da je neko od vaših najbližih postao žrtva:

 

•  Drastične promene u ponašanju i životnim stavovima

•  Promene u stilu oblačenja

•  Naglo interesovanje za religijske, ezoterijske ili slične teme

•  Promene u telesnoj težini

•  Nagli prekidi bliskih kontakata i novi prisni kontakti sa vama nepoznatim ljudima

•  Pokušaji vrbovanja novih članova (ubeđivanje drugih u ciljeve određene grupe sa velikim uzbuđenjem).

 

Kako se ponašati ako je neko u sekti?

 

Ukoliko se u okruženju nađe osoba koja je pod uticajem sekte, potrebno je delovati brzo i promišljeno. Pri tome, odlučujući je stav i pristup prema žrtvi (detetu, partneru, rođaku, prijatelju). Potrebno je imati u vidu sledeća uputstva:

 

•  Nikada ne prebacujte sebi. Ako stalno lupate glavu oko toga šta ste pogrešno uradili, to nikome ne koristi. Možda će zvučati bezdušno, ali nemojte dozvoliti da žrtva postane jedini sadržaj vašeg života. Sredite svoj život. To je polazna osnova za ličnu snagu. Tako i samo tada možete zaista pomoći žrtvi.

•  Ukoliko je žrtva vaše dete ili maloletna osoba, delujte brzo i dosledno, iskoristite svoja roditeljska prava.

•  Vaša naklonost veoma je važna. Iako odbacujete grupu kojoj žrtva pripada pokažite žrtvi da nikada nećete prestati da njoj poklanjate pažnju i ljubav.

•  Odredite svoju poziciju. U razgovoru sa žrtvom potrebno je da uvek iznesete svoje viđenje. Ko se plaši da će jasnim stavovima prekinuti poslednju vezu sa žrtvom vara se. Popustljivosti i povlađivanje ne koristi nikome. Budite spremni da vodite dijalog i recite jasno i glasno svoje mišljenje. Međutim, izbegavajte da pri tome bilo šta prebacujete (“Kako samo možeš“). Pustite žrtvu da vam ispriča šta se dogodilo. To će, možda, biti najbolja mogućnost da žrtva iznese lični stav.

•  Nikada ne pokušavajte da preobraćate. Što je vaš pritisak veći, to je veće okretanje žrtve od vas.

•  Nemojte žrtvi davati novac ni dragocenosti. Takve stvari obično ne dospevaju u žrtvine ruke, već ih uzima vođstvo grupe.

•  Sakupljajte dokaze. Beležite sve događaje i podatke u vezi sa žrtvom i grupom.

•  Posavetujte se. Potražite savet od stručnih ljudi sa iskustvom.

 

Angažujte privatnog detektiva

 

Naš tim iskusnih detektiva koji su specijalizovani za prevenciju i otkrivanje delovanja totalitarnih i destruktivnih sekti te pomoći žrtvama predvodi Zoran Luković, najpoznatiji stručnjak u regionu sa bogatim iskustvom u policijskom delovanju i sada u detektivskoj delatnosti. Zoran Luković je autor značajnog broja knjiga i naučnih radova na ovu temu. Sa našim ekspertima niste sami u ovom problemu, brzo ćete saznati da li je vaš bližnji zaista postao član neke sekte ili kulta i ako se ispostavi da jeste, znaćemo o kakvoj sekti je reč, koja im je osnovna filozofija, kako vrbuju nove članove i na kakva ponašanja svoje članstvo navode. Pored ovoga, nudimo vam i stručnu psihološku pomoć i podršku da vama bliska žrtva iz ovog začaranog kruga izađe. Sačuvajte svoje živce i sebe u celoj priči i dozvolite profesionalcima da rasvetle ovu temu i pomognu vam da svoje najdraže vratite na pravi put pre nego što za to bude prekasno.