Primetili ste čudno ponašanje kod deteta, supružnika, člana uže porodice, prijatelja? Nagle promene raspoloženja, povećani utrošak novca, sumnjivi prijatelji i šifrovane chat poruke su česte pojave koje vam skreću pažnju i izazivaju zabrinutost? Ako je tako, postoji velika mogućnost da ste u pravu i možda je problem tu, pred vama.

Naše iskustvo pokazuje da su u najvećem broju slučajeva sledeći sigurni pokazatelji problema sa bolestima zavisnosti : duže odsustvovanje od kuće, prekomerno trošenje novca i zaduživanje, prodaja ličnih i porodičnih stvari, poremećeni ritam spavanja, promene u navikama, promene u funkcionisanju na poslu, školi ili u druženju sa prijateljima, nezainteresovanost za ranije hobije ili uopšteno gubitak interesovanja, gubitak na težini, neuobičajeno agresivno ponašanje, nestanak dragocenih predmeta iz kuće, novo društvo, momak ili devojka sa kojima vaše dete ne želi da vas upozna. Iako o ovom problemu načelno „sve znamo“, često izbegavamo da prihvatimo činjenicu da se nama dešava. Guranje pod tepih je najveći problem koji uvek kasnije eksplodira i deluje pogubno na sve.

Konzumiranje opojnih droga je, uz kockanje i alkoholizam, najopasnija i najzastupljenija bolest zavisnosti i sve je prisutnija. Narkomanija neretko vodi u problem sa kriminalnim radnjama i ponašanjem, kao i neizlečivim bolestima. Kada se u našem životu pojavi ova bolest, prvo nastrada porodica, kao najbitniji faktor u lečenju i izlečenju. Rano otkivanje i otvorenost ka prihvatanju činjenice da problem postoji, daje nam najveću šansu za rešavanje ovog problema.

 

Uloga porodice

 

Ne postoji tip porodice koji je potpuno zaštićen od ovih problema. I najskladnije porodice, sa odnosima poštovanja i poverenja, nisu u mogućnosti da kontrolišu situacije u kojima može nastati potencijalni problem sa narkoticima, alkoholizmom i kockom. Međutim, prednosti funkcionalne i skladne porodice jesu dobra komunikacija unutar porodice pa samim tim sledi rano otkrivanje problema te iste, kada se otkrije problem, reaguju mnogo brže i efikasnije od porodica koje to nisu.

Šta možete učiniti kako biste zaštitili vaše voljene od bolesti zavisnosti:

 

•  Budite aktivni učesnik života vaših najbližih i budite uzor

•  Negujte i podstaknite otvorene odnose

•  Pričajte o problemima bolesti zavisnosti i posledicama istih

•  Budite izričiti u negativnom stavu prema narkoticima

•  Budite svesni ukoliko u kući imate lekove, tablete i supstance koje se mogu koristiti kao opijati i koliko su ta sredstva dostupna bližnjima

 

Problem etiketiranja od strane okoline

 

Koliko vas je zaista sramota da priznate da imate ovaj problem u najbližem okruženju? Je l to uopšte sramota? Priznanje sebi da problem postoji je prvi korak u akciji zvanoj REŠAVANJE PROBLEMA. Uverenje onoga koji ima problem sa bolestima zavisnosti je poseban zadatak, koji se ne prihvata lako. Ta etiketa „osobe sa greškom“ teško može da pobedi ego osobe sa problemom. U momentima u kojima se suočavate sa zavisnikom je najbitnije da budete podrška i pored mogućih neželjenih osuda od strane okoline koje su gotovo uvek izvesne. U takvim situacijama, KADA JE PROBLEM TU I KADA JE PROBLEM

TRANSPARENTAN I PRIHVAĆEN, ne bi trebalo da tražite krivca u sebi, članovima porodice, prijateljima ili osobi koja ima ovaj problem. Fokusirajte se na pronalaženje rešenja.

 

Šta možete da uradite?

 

Zaključavanje osobe sa problemom u sobu nije rešenje. Istraživanje uzroka nastanka problema je novi stres pored postojećeg i možete doneti pogrešne zaključke. Ovde imate podršku u našem timu. Pored naših detektiva angažujemo iskusne profesionalce kao što je Lambe Đorelijevski, najpoznatiji policajac za prevenciju narkomanije na ovim prostorima. Nudimo pomoć u ranoj detekciji narkomanije pouzdanim i modernim metodama. Imamo mogućnost da u kratkom roku, prikupljajući opipljive dokaze, predstavimo činjenice koje jasno ukazuju da li su vaše sumnje opravdane ili ne. Uz pouzdan detektivski angažman, tim naših stručnjaka iz oblasti pedagogije, psihologije i oblasti prevencije narkomanije vam stoje na raspolaganju da kroz stručni konsalting i savetovanje iznađete nove modele ponašanja i promena stavova prema ovom problemu.