Nestala Vam je umetnička slika? Da li je mu je auto stvarno ukraden ili je tako prijavljeno? Da li sam izgubio vredna dokumenta ili su mi ukradena? U traganju za izgubljenim ili ukradenim predmetima važno je znati kako pronaći rešenje i saznati istinu. Predmet koji je Vama važan može biti nedovoljno važan za zvanične organe! Ukoliko je u pitanju delo sitne krađe ili su predmeti nestali na neki drugi način, a ne krivičnim delom, policija nije zainteresovana da za njima traga. Šta tada uraditi?

Čest vid angažovanja privatnih detektiva vezan je za prikupljanje podataka i informacija o predmetima koji su naručiocu usluga nestali, bilo da su izgubljeni ili ukradeni. Po pravilu, kada klijenti koji opaze da su im određeni predmeti nestali, najpre izražavaju sumnju da su oni ukradeni. U takvim situacijama, zavisno od vrednosti predmeta i načina njegovog prisvajanja, može biti reč o različitim imovinskim krivičnim delima (u slučaju da ga je vlasnik izgubio, nema krivičnog dela, izuzev moguće utaje). Angažovanje policije na takvom slučaju zavisi od kvalifikacije krivičnog dela. Ukoliko u pitanju nije krivično delo, policija nije zainteresovana da za njima traga. Za vlasnika tada preostaje mogućnost da angažuje privatnog istražitelja u cilju prikupljanja podataka o nestalom predmetu.

Svaki predmet ima svoju vrednost i važno je pronaći informacije, povezati činjenice i definisati kako je došlo do krađe ili gubljenja predmeta. Pronalaženje predmeta ili spoznaje načina ili počinioca koji su doveli do gubljenja ili krađe predmeta pružiće satisfakciju vlasniku, kao i mogućnost da predupredi i onemogući ponavljanje iste situacije u budućnosti.

 

Utvrdjivanje kradje u poslovnom svetu

 

Da li je automobil ukraden ili prijavljen kao takav zbog osiguranja? Može li se znati gde je roba završila? Na koji način da znam istinu o nestanku pošiljke? Angažovanjem profesionalnih detektiva dobijate širok spektar operativnih i taktičkih postupaka kojima se utvrđuje istina i dolazi do pronalaska nestale poslovne imovine ili robe ili dovodi do razjašnjenja načina i počinilaca koji su doveli do istog. Nestanak robe ili pošiljke značajno utiče na poslovanje i poverenje u saradnike i partnere i važno je utvrditi činjenice.

U ulozi naručioca usluga često se mogu pojaviti i osiguravajuća društva. Oni, na primer, angažovanjem privatnog detektiva žele da prikupe podatke i informacije o tome da li je neko vozilo koje je osigurano stvarno ukradeno, tj. da li je nastupio osigurani slučaj, ili žele da utvrde motive prilikom uništenja imovine požarom ili njenog otuđenja na neki drugi način.

U praksi, privatni istražitelji često ostvaruju uspešne rezultate u radu na prikupljanju podataka vezanih za izgubljene ili ukradene predmete. Činjenica je da u prvom slučaju – kada je određeni predmet izgubljen, detektiv može u ime naručioca usluga mnogo slobodnije da traga za predmetom primenjujući zakonska ovlašćenja koja ima.

U slučajevima kada je u pitanju krivično delo krađe predmeta, posebno onih veće vrednosti, detektiv mora u obavljanju poslova za koje je angažovan da svoje aktivnosti usklađuje sa radom policije. Privatni istražitelji mogu u znatnoj meri pomoći policiji u bržem pronalaženju ukradenih predmeta, a time i u otkrivanju i razjašnjavanju krivičnog dela te, u krajnjoj liniji, lišenju slobode učinioca.

Angažovanjem agencije PROTECTA dobijate profesionalnu i diskretnu pomoć u traganju za izgubljenim ili ukradenim predmetima. Naši detektivi vam mogu pomoći i u slučajevima krađe motornih vozila pri čemu sopstvenim profesionalnim kapacitetima možemo pomoći i policiji da pronađe vaše vozilo i izvršioca ovog krivičnog dela.

Bilo da se radi o izgubljenim dokumentima, izgubljenom ili ukradenom nakitu, umetničkim delima ili drugim predmetima koji za vas, pored materijalne, imaju i emotivnu vrednost i značaj, ili sumnjama u lažnu prijavu krađe vozila ili nestanak robe i pošiljke, rešenje je u sistematskom pristupu. Ovlašćenja, licence, znanje i iskustvo zaposlenih agencije PROTECTA obezbeđuju dolazak do informacija i dovode do rešenja Vašeg problema.