Kako predvideti i identifikovati potencijalne rizike? Šta sve može u poslovanju da krene po zlu? Može li se zaista upravljati rizicima?

Jedan od ključnih činioca koji utiče na uspešnost poslovanja je i efikasno upravljanje rizicima. Ovaj proces se može sprovoditi interno, u okviru tima za upravljanje rizikom ili eksterno, uz angažovanje stručnih saradnika ili agencija. Najvažnije je da se proces obavi planski i sistematično. Pre uvođenja upravljanja rizicima u poslovanje, rukovodstvo kompanije može imati nedoumice u pogledu isplativosti celog procesa. Iskustvo i praksa pokazuju da će se ulaganje višestruko isplatiti.

Procena rizika je sveobuhvatan proces koji je usmeren na analizu potencijalne ugroženosti ukupnog poslovanja kompanije. Ovom procenom se obuhvata bezbednosna procena zaposlenih (“Background Check”), ukupno poslovno okruženje, elektronsko poslovanje, utvrđivanje finansijskih i ne finansijskih rizika. Česti aspekti rizika odnose se na fluktuaciju zaposlenih, manjak ili nedostatak bezbednosne kulture, kao i odsustvo prethodne provere zaposlenih. Ovo su najčešći uzrok situacija u kojima dolazi do nenamernog odlivanja poverljivih podataka čime se neposredno ugrožava uspešnost poslovanja i tržišna pozicija firme. Ostali oblici rizika, ekološki, ne finansijski, operativni itd. Praksa pokazuje da je ljudski faktor najveći rizik u svim poslovnim sistemima.

Procena rizika u vašem poslovanju urađena od strane proverenih stručnjaka ima za cilj da identifikuje predviđanja najgoreg scenarija (The Worst Case Scenario), odnosno koji događaji i na koji način mogu da poremete vaše redovno poslovanje i kakve su potencijalne posledice ovakvih situacija. Svaka analiza ovog tipa mora da odgovori i na pitanje verovatnoće da se ovakvi događaji ponove u budućnosti. Zavisno od konkretne pretnje, definisanje rizika mora da podrazumeva i nivo prihvatljivosti – ako rizik nije prihvatljiv, formiraju se neophodne mere koje treba preduzeti da bi se ugroženost i rizik smanjio ili uklonio. Važan aspekt rada i kruna je izrada plana oporavka (Recovery Plan), odnosno plana za što brži izlazak iz vanredne situacije i vraćanje na stanje neometanog poslovanja.

Važno je shvatiti ozbiljnost i snagu rizika za poslovanje. Kompanije koje planiraju i analiziraju okruženje, interno i eksterno, imaju snažniji potencijal za uspeh. Procena rizika (Risk Assessment and Consulting) utvrđuje uzroke nepredviđenih situacija i događaja, prepoznaje prioritete i utvrđuje preventivne mere i na ovaj način daje „mapu puta“ i obezbeđuje značajnu sigurnost u poslovanju.

 

Obezbedite Vaše poslovanje

 

Agencija PROTECTA raspolaže stručnjacima i kadrovima koji su osposobljeni i licencirani za otkrivanje i identifikovanje opštih i posebnih (specifičnih) rizika. Po izradi procene, pažnja se posvećuje utvrđivanju i definisanju najoptimalnijih mera i radnji kojima se smanjuje nivo rizičnosti, predlažu mere koje treba sprovesti kako bi se rizici poslovanja sveli na minimum, kao i mere koje podrazumevaju aktivnosti za ublažavanje posledica eventualno nastalog štetnog događaja i omogućavanje nastavka poslovanja.

Tim naših profesionalaca obezbeđuje i usklađivanje poslova i poslovne politike vaše kompanije sa zakonskim obavezama procene rizika bezbednosti lica (SRPS A.L2.003 standard), imovine i poslovanja (Zakon o vanrednim situacijama RS), Rizika prirodne katastrofe i plana zaštite (Zakon o privatnoj bezbednosti RS), uspostavljanja i nadzora sistema tehničke zaštite i upravljanja kontinuitetom poslovanja (SRPS ISO 22301: 2014 Standard). Jedan tim za potpunu sigurnost vašeg poslovanja.