M-Kontakt Detektivska Agencija PROTECTA Protecta Group DOO Beograd - STAR Protecta MCI DOO Beograd

PRVA SRPSKA LICENCIRANA DETEKTIVSKA AGENCIJA


Još samo par meseci do potpune primene ZAKONA o privatnom obezbedjenju. Kako o tome već uveliko zvone sva zvona, svi službenici obezbedjenja ubrzano kreću na obuku kako bi se na vreme licencirali, a niko ne pominje KORISNIKE USLUGA, koje možda čak i više nego nas, dotiče taj isti zakon. Za one korisnike naših usluga koji ne poštuju odredbe Zakona o privatnom obezbedjenju, zakonodavac je spremio niz kaznenih odredbi koje idu i do 1.000.000 din.


Obzirom da veći deo problema u samom sektoru polazi upravo od korisnika usluga,  sada će se valjda malo i to dovesti u red... Dakle, ko koristi usluge obezbedjenja i za to angažuje firmu ili službenike koji NISU LICENCIRANI kazniće se novčanom kaznom do 1.000.000 ili 30 dana zatvora.  Sa nama ste potpuno bezbedni od lopova a verovatno i od zatvora…


Goran Ivković, direktor Protecta GROUP, 08.04.2016

Svi privredni subjekti koji poseduju video nadzor moraju da istaknu vidljivo obaveštenje “da je objekat pod video nadzorom” (nalepnica na ulaznim vratima). U protivnom kazniće se novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 din, što važi i ukoliko nemaju Ugovor sa licenciranom firmom za održavanje tih sistema.


Kako je naša kompanija na vreme obezbedila sve potrebne zakonske preduslove za obavljanje tih poslova, potpisivanjem UGOVORA sa nama o mesečnom održavanju vaših sistema video nadzora, ostaćete u potpunosti zaštićeni, kako od provalnika i lopova tako i od visokih kazni.


Goran Ivković, direktor Protecta GROUP, 08.04.2016

OBEZBEĐENJE PO ZAKONU

LEGALNI VIDEO NADZOR