M-Kontakt Detektivska Agencija PROTECTA Protecta Group DOO Beograd - STAR Protecta MCI DOO Beograd

PRVA SRPSKA LICENCIRANA DETEKTIVSKA AGENCIJA

Krizni menadžment obuhvata planiranje, organizovanje, implementaciju i kontrolu poslovanja u uslovima nastanka krize. Činjenica je da su krize za svaku organizaciju neizbežne, njihovo trajanje može biti znatno kraće, a posledice neuporedivo manje ukoliko je organizacija pripremljena za krizu.


Baš to i jeste zadatak kriznog menadžmenta kao novog polja u menadžmentu. Proaktivno planiranje omogućava menadžerima da kontrolišu i reše krizu.

SVEOBUHVATNE

IZRADA PLANA RADI OBEZBEĐIVANJA

KRIZNI MENADŽMENT

PLANA, MERA I REŽIMA BEZBEDNOSTI

BEZBEDNOSNI KONSALTING U VEZI JAVNIH OKUPLJANJA, MANIFESTACIJA, PRIREDBI

BEZBEDNOSNE PROCENE

BEZBEDNOSNI KONSALTING, IZRADA

KONTINUITETA POSLOVANJA