Detektivska Agencija Protecta

BEOGRAD Pukovnika Purića 4

M-Kontakt

KRIZNI MENADŽMENT

Krizni menadžment obuhvata planiranje, organizovanje, implementaciju i kontrolu poslovanja u uslovima nastanka krize. Činjenica je da su krize su za svaku organizaciju neizbežne, njihovo trajanje može biti znatno kraće, a posledice neuporedivo manje ukoliko je organizacija pripremljena za krizu.


Upravo to i jeste zadatak kriznog menadžmenta kao novog polja menadžmenta. Proaktivno planiranje omogućava menadžerima da kontrolišu i reše krizu.

SVEOBUHVATNE BEZBEDNOSNE PROCENE

IZRADA PLANA MERA I REŽIMA BEZBEDNOSTI (BEZBEDNOSNI KONSALTING)IZRADA PLANA RADI OBEZBEĐIVANJA KONTINUITETA POSLOVANJA

BEZBEDNOSNI KONSALTING U VEZI JAVNIH OKUPLJANJA, MANIFESTACIJA I PRIREDBI

M-Kontakt