M-Kontakt Detektivska Agencija PROTECTA Protecta Group DOO Beograd - STAR Protecta MCI DOO Beograd

PRVA SRPSKA LICENCIRANA DETEKTIVSKA AGENCIJA

Detektivska agencija Protecta zahvaljujući višegodišnjem radu i velikom iskustvu ima zaista zavidne rezultate na planu pružanja usluga koje se mogu svrstati u kategoriju pomoći porodicama. Savremene porodice su često disfunkcionalne, njihovo funkcionisanje je ugroženo neprimerenim ponašanjem pojedinih članova, ali blagovremenim utvrđivanjem činjenica i uzroka ovakvih aktivnosti je preduslov za reagovanje na pravi način.


Naši detektivi, ali i psiholozi koji su deo tima, pružiće Vam adekvatnu pomoć, kako na planu utvrđivanja istine, tako i kroz sve potrebne forme neposredne aktivnosti.

POMOĆ PORODICI

PROVERA POUZDANOSTI

BRAČNOG PARTNERA

KUĆNIH KRAĐA

OTKRIVANJE

PREVENCIJA

MALOLETNIČKE DELIKVENCIJE

TESTIRANJE - ISPITIVANJE

POLIGRAFSKO

TESTIRANJE NA

NARKOTIKE I ALKOHOL