Detektivska Agencija Protecta

BEOGRAD Pukovnika Purića 4

M-Kontakt

POMOĆ PORODICI

Detektivska agencija Protecta zahvaljujući višegodišnjem radu i velikom iskustvu ima zaista zavidne rezultate na planu pružanja usluga koje se mogu svrstati u kategoriju pomoći porodicama. Savremene porodice su često disfunkcionalne, njihovo funkcionisanje je ugroženo neprimerenim ponašanjem pojedinih članova, ali blagovremenim utvrđivanjem činjenica i uzroka ovakvih aktivnosti je preduslov za reagovanje na pravi način.


Naši detektivi, ali i psiholozi koji su deo tima, pružiće Vam adekvatnu pomoć, kako na planu utvrđivanja istine, tako i kroz sve potrebne forme neposredne aktivnosti.

PROVERA POUZDANOSTI BRAČNOG PARTNERA

OTKRIVANJE KUĆNIH KRAĐA

PREVENCIJA MALOLETNIČKE DELINKVENCIJE

POLIGRAFSKO ISPITIVANJE


TESTIRANJE NA NARKOTIKE

M-Kontakt