Detektivska Agencija Protecta

BEOGRAD Pukovnika Purića 4

M-Kontakt

PRONALAŽENJE lica i predmeta

Detektivska agencija Protecta uspešno se bavi pronalaskom lica koja se kriju ili Vam je nepoznato mesto njihovog boravišta a želeli bi da direktno ili preko posrednika stupite u vezu sa tom osobom. To mogu biti različite kategorije lica, na primer članovi porodice ili prijatelji sa kojima ste izgubili kontakt, ali i osobe koje, bez obzira na razlog, izbegavaju da prihvate susret sa Vama ili se kriju. U svim ovakvim situacijama, detektivska agencija Protecta Vam svakako može pomoći jer sa godinama iskustva u ovom polju istraga imamo iza sebe odlične rezultate u uspešnoj potrazi i pronalaženju lica.


U ovoj kategoriji usluga, Detektivska agencija Protecta je spremna da za Vaše potrebe aktivno radimo na pronalaženju i identifikaciji onih koji na bilo koji način ugrožavaju Vaš ustaljeni način života, koji ugrožavaju Vašu porodicu i brak, atakuju na zdravlje i blagostanje Vaše dece, ako i onih  osoba koje su Vam prouzrokovale materijalnu štetu krađom ili neplaćanjem za izvršene usluge.


Detektivska agencija Protecta Vam može pomoći i u potrazi za predmetima od vrednosti koji su izgubljeni ili sumnjate da su ukradeni, izgubljenim dokumentima, kao i dokumentima i dokazima o vlasnicima oduzete imovine ili njihovim naslednicima.PRONALAŽENJE NESTALIH LICA

LICA KOJA SE KRIJU RADI IZBEGAVANJA KRIVIČNOG GONJENJALICA KOJA SU KORISNIKU USLUGE PROUZROKOVALA ŠTETU

LICA KOJA ANONIMNO I PROTIVPRAVNO POSTUPAJU PREMA KORISNIKU USLUGE

SA PRETNJOM ŠTETNIH POSLEDICA

PRONALAŽENJE IZGUBLJENIH ILI UKRADENIH PREDMETARESTITUCIJA IMOVINE I PROVERA LEGALNOSTI VLASNIŠTVA

M-Kontakt