M-Kontakt Detektivska Agencija PROTECTA Protecta Group DOO Beograd - STAR Protecta MCI DOO Beograd

PRVA SRPSKA LICENCIRANA DETEKTIVSKA AGENCIJA

Detektivska agencija Protecta uspešno se bavi pronalaženjem lica koja se kriju ili vam je nepoznato mesto njihovog boravišta a želeli bi da direktno ili preko posrednika stupite u vezu sa dotičnom osobom. To mogu biti različite kategorije lica, na primer članovi porodice ili prijatelji sa kojima ste izgubili kontakt, ali i osobe koje, bez obzira na razlog, izbegavaju da prihvate susret sa vama ili se kriju.


U svim ovakvim situacijama, detektivska agencija Protecta vam svakako može pomoći jer sa godinama iskustva u ovom polju istraga imamo iza sebe odlične rezultate u uspešnoj potrazi i pronalaženju lica.


U ovoj kategoriji usluga detektivske agencije PROTECTA, spremni smo da za vaše potrebe aktivno radimo na pronalaženju i identifikaciji onih koji na bilo koji način ugrožavaju vaš ustaljeni način života, koji ugrožavaju vašu porodicu i brak, atakuju na vaše zdravlje ili blagostanje vaše dece, tako i onih  osoba koje su vam prouzrokovale materijalnu štetu krađom ili neplaćanjem za izvršene usluge.


Detektivska agencija PROTECTA vam može pomoći i u potrazi za predmetima od vrednosti koji su izgubljeni ili sumnjate da su ukradeni, izgubljenim dokumentima, kao i dokumentima i dokazima o vlasnicima oduzete imovine ili njihovim naslednicima.

PRONALAŽENJE LICA I PREDMETA

PRONALAŽENJE

NESTALIH LICA

ISTRAGE I KRIVIČNOG GONJENJA

LICA KOJA SE KRIJU RADI IZBEGAVANJA

LICA KOJA SU KORISNIKU USLUGE

PROUZROKOVALA ŠTETU

POSTUPAJU PREMA KORISNIKU USLUGE

LICA KOJA ANONIMNO I PROTIVPRAVNO

PRONALAŽENJE IZGUBLJENIH

ILI UKRADENIH PREDMETA

LEGALNOSTI VLASNIŠTVA

RESTITUCIJA IMOVINE I PROVERA