Detektivska Agencija Protecta

BEOGRAD Pukovnika Purića 4

M-Kontakt

Korporativna bezbednost u smislu sve obuhvatne zaštite poslovanja privrednih subjekata, predstavlja kompleksan zadatak i izazov za profesionalnu agenciju koja će Vam pomoći da rizike svedete na minimum.


Zaštita poslovanja od mogućeg ugrožavanja od strane neprijateljskih i zlonamernih delovanja, danas je jedan od prioriteta u radu svake kompanije. Uspešno i efikasno organizovan sistem korporativne zaštite štiti biznis od rizika, formira osnovu za donošenje važnih poslovnih odluka, garantuje uspešnu proveru sadašnjih ili potencijalnih poslovnih partnera, onemogućava oticanje poverljivih informacija.


Protecta ima usko profesionalno edukovan visoko stručan kadar koji će Vam ponuditi kvalitetan bezbednosni konsalting i pružiti praktične, efikasne i diskretne usluge.

KORPORATIVNA BEZBEDNOST

PROVERA BONITETA

POSLOVNIH SUBJEKATA

FINANSIJSKE ISTRAGE

OTKRIVANJE FINANSIJSKE PREVARE

PROFESIONALNI INTERVJUI

POLIGRAFSKO ISPITIVANJE

TAJNI KUPCI

ZAŠTITA OD ELEKTRONSKIH SREDSTAVA

ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA

PIRATERIJA

OTKRIVANJE PREVARA, UNUTRAŠNJIH KRAĐA, ODAVANJA POSLOVNIH TAJNI


M-Kontakt