M-Kontakt Detektivska Agencija PROTECTA Protecta Group DOO Beograd - STAR Protecta MCI DOO Beograd

PRVA SRPSKA LICENCIRANA DETEKTIVSKA AGENCIJA

U smislu sveobuhvatne zaštite poslovanja privrednih subjekata, korporativna bezbednost predstavlja kompleksan zadatak i izazov za profesionalnu agenciju koja će vam pomoći da rizike svedete na minimum.


Zaštita poslovanja od mogućeg ugrožavanja od strane neprijateljskih i zlonamernih delovanja, danas je jedan od prioriteta u radu svake kompanije. Uspešno i efikasno organizovan sistem korporativne zaštite štiti biznis od rizika, formira osnovu za donošenje važnih poslovnih odluka, garantuje uspešnu proveru sadašnjih ili potencijalnih poslovnih partnera, onemogućava oticanje poverljivih informacija.


PROTECTA ima usko profesionalno edukovan visoko stručan kadar koji će vam predložiti kvalitetan bezbednosni konsalting i pružiti praktične, efikasne i diskretne usluge.

KORPORATIVNA BEZBEDNOST

PROVERA BONITETA

POSLOVNIH SUBJEKATA

KRAĐA, ODAVANJA POSLOVNIH TAJNI

OTKRIVANJE PREVARA, UNUTRAŠNJIH

FINANSIJSKE ISTRAGE

OTKRIVANJE FINANSIJSKE PREVARE

POLIGRAFSKO ISPITIVANJE

PROFESIONALNI INTERVJU

TAJNI

KUPCI

OD ELEKTRONSKIH SREDSTAVA

ZAŠTITA

ZAŠTITA

AUTORSKIH PRAVA

ILEGALNA DISTRIBUCIJA

PIRATERIJA