Detektivska Agencija Protecta


Beograd, Pukovnika Purića 4


+381 11 3977 756

+381 11 3977 434

+381 11 3977 142

+381 11 3976 219

+381 64 8202 731


0800/007-007

(besplatna linija/free line)


office@protecta.co.rs

Loading...


Prof. dr Dragan Trivan

direktor agencije


Goran Ivković

rukovodilac sektora korporativne bezbednosti


Ljiljana Simić

rukovodilac sektora finansijskih istraga


Bratislav Petković

rukovodilac operativnog sektora


Ratko Jolić

risk menadžer


Ivana Spasić

poslovni sekretar