Detektivska agencija PROTECTA je prva srpska agencija koja je ispunila sve Zakonom predviđene uslove za izdavanje licence a koje detektivska delatnost u Republici Srbiji detaljno precizira. Kao detektivska agencija koja sprovodi sve profesionalne standarde, pravila i propise, mi stalno intenziviramo stručno usavršavanje i pomeramo granice. Lična, privatna i porodična bezbednost su oblasti u kojima je naša detektivska delatnost dostigla maksimume, primerene našoj liderskoj poziciji kroz 18 god. rada u struci.

PROTECTA kao privatna detektivska agencija nagrađena je poveljom „Kapetan Miša Anastasijević“ za dostignute standarde i kvalitete za oblast korporativna bezbednost.

Mi smo jedina srpska detektivska agencija koja je prva ispunila sve zahteve standarda SRPS A.L2.002 2008 za detektivske usluge i ostale poslove koje pokriva detektivska delatnost.

© Sadržaj stranice je autorsko vlasništvo Protecta Group