Zakon o detektivskoj delatnosti Republike Srbije („Sl. Glasnik RS“, br. 104/2013 i 87/2018) predviđa tri vrste licenci za obavljanje detektivske delatnosti:

● licenca za fizičko lice (detektiva)

● licenca za obavljanje preduzetničke delatnosti

● licenca za privredno društvo za detektivsku delatnost.

Detektivska agencija PROTECTA je prva srpska agencija koja je ispunila sve Zakonom predviđene uslove za izdavanje licence a koje detektivska delatnost u Republici Srbiji detaljno precizira. Kao detektivska agencija koja sprovodi sve profesionalne standarde, pravila i propise, mi stalno intenziviramo stručno usavršavanje i pomeramo granice. Lična, privatna i porodična bezbednost su oblasti u kojima je naša detektivska delatnost dostigla maksimume, primerene našoj liderskoj poziciji kroz 20 godina rada u struci.

Mi smo jedina srpska detektivska agencija koja je prva ispunila sve zahteve standarda SRPS A.L2.002 2008 za detektivske usluge i ostale poslove koje pokriva detektivska delatnost.

Saznajte više O NAMA:

KO SMO MI

DRAGAN TRIVAN

DRUŠTVENA ODGOVORNOST