Kako sprečiti incidente i prevazići ih uz najmanje štetne posledice? Šta su izazovi i pretnje poslovanju kojima smo izloženi? Da li je postojala namera prilikom propusta?

Kompanije se sve više sreću sa izazovima iz okruženja i same kompanije koji presudno utiču na uspeh poslovanja, ali i na imidž kompanije i atmosferu među zaposlenima. Stoga je važno primeniti nove metode i angažovati ljude sa iskustvom koji mogu da preduprede i spreče krize u poslovanju ili oblaže posledice kriznih događaja. Može li se upravljati krizom?

 

Upravljanje kriznom situacijom

 

Ako vaše poslovanje još nije doživelo kriznu situaciju, vrlo je izvesno da u jednom trenutku hoće. Krize su deo savremenog poslovnog okruženja. Krizni menadžment je tu da vam omogući njihovo prevazilaženje na najbolji način. Ključno je da znate kako da prebrodite krizu i upravljate kriznom situacijom na pravi način.

Dobro upravljanje kriznim situacijama razlikuje uspešne i neuspešne kompanije. Krizni menadžment je postao alat na raspolaganju poslodavcima kojim se može definisati način reagovanja u različitim situacijama i upravljati kontinuitetom poslovanja. Ovi alati predstavljaju planske aktivnosti koje su neophodne za sprečavanje nastanka krize u poslovanju, odnosno ublažavanju posledice koje mogu da utiču na nastavak normalnog poslovanja. Pomenute aktivnosti, na način koji je u skladu sa poslovnim ciljevima kompanije, usmerene su na što brži oporavak od posledica kriznog događaja, bez obzira na prirodu njegovog nastanka.

Posebno naglašavamo sve značajnije rizike koji proističu iz neovlašćenog odavanja podataka, rada za konkurentske firme, informatičku ugroženost. Živimo u svetu u kome su informacije izuzetna vrednost, a komunikacione prednosti koje nam omogućuju brzinu pristupa informacijama i dostupnost informacija, istovremeno dovode do izražene potrebe da se važne informacije zaštite. Upravo zaštita, kroz procedure, instrumente i sisteme, obezbediće kompaniju od potencijalnih kriznih situacija ili će omogućiti pravilan sled koraka ukoliko do nepredviđenih okolnosti dođe.

 

Planiranje i potencijalna rešenja

 

Sastavni deo kriznog menadžmenta uključuje simulaciju izglednih ili analizu prethodnih kriznih okolnosti, kako bi se planiralo i organizovalo delotvorno suprotstavljanje krizama. Izvori krize, vrste rizika i pretnji, dolaze u raznim oblicima. Radi se o prirodnim uzrocima (požar, poplava, zemljotres) ili događajima tehničke prirode ili propustima ljudskog faktora (propusti u radu, namerno uništavanje ili oštećenje opreme, materijala, finalnih proizvoda, korupcija, mito, pronevere).

U osnovi, kao poslodavac morate biti svesni da uvek postoji mogućnost da može doći do krize ili problema. Za takvu izvesnost, potrebno je da imate pripremljene potencijalne scenarije i potencijalna rešenja. Upravo to čini plan za krizni menadžment. Kada do problema dođe, on treba da se istraži, identifikuje i izoluje, nakon čega počinje primena plana za upravljanje krizom. Kada se završi krizna situacija, sve pojedinosti i rešenja se podrobno analiziraju kako bi se šteta svela na minimum i obezbedilo unapređenje procedura i pravila za buduće potencijalne situacije.

Svrha svakog plana za upravljanje krizom su da se zaštite zaposleni ili kupci koje kriza pogađa, kao i da se osigura da javnost bude obaveštena na adekvatan način i naravno da preduzeće izdrži. Pisani plan za krizni menadžment treba da obezbedi konkretne radnje i procedure koje se primenjuju ukoliko dođe do krize.

 

Sistematičnost i posvećenost obezbedjuje uspeh

 

Agencija PROTECTA pruža uslugu izrade i implementacije sveobuhvatnog programa kriznog menadžmenta i upravljanja kontinuitetom poslovanja. Na ovaj način pomažemo da kompanija reaguje brzo i efikasno kada se suoči sa događajima koji imaju potencijal da prekinu ili onemoguće uspešno poslovanje, pri čemu se sprečava i ublažava gubitak prihoda ali i poslovne reputacije.

Naš tim eksperata sa dugogodišnjim iskustvom i različitim specijalizacijama, može da na pravi način sagleda situaciju, definiše scenarija i upravlja procesom kreiranja plan kojim će se obezbediti osnova za pravilno reagovanje u kriznim situacijama. Naše znanje ćemo primeniti i u slučajevima upravljanja nastalom krizom jer možemo poslodavcu da ukažemo na sve aspekte kojima mora da se posveti i definišemo načine za izlazak i rešavanje krizne. Agencija PROTECTA je stekla poverenje klijenata upravo rezultatima koje smo pokazali u upravljanju krizom i pripremama kompanija za reagovanje na buduće potencijalne rizike u poslovanju.