Protecta MCI Korporativna Bezbednost
Detektivska agencija Protecta-MCI (srpski/english)

Oblasti korporativna bezbednost i istrage na radnom mestu, su u nadležnosti naše druge kompanije Protecta MCI koja je usko specijalizovana za usluge inostranim i domaćim korporativnim klijentima.

Unutrašnje istrage
Pružamo sve vrste istraga unutar vaše kompanije, otkrivanje povreda zakona i radne discipline, usluge tajanstvenog kupca, kao i sve druge istražne radnje u interesu zaštite poslovanja i poslovne tajne. Sa nama vaše poslovanje je bezbedno, a vaš poslovni uspeh zagarantovan!

Provera zaposlenih i kandidata
Brza i pouzdana provera podobnosti određene osobe za specifične zahteve posla, uz proveru svih informacija i dostavljenih dokumenata u postupku zapošljavanja uključujući sveobuhvatnu proveru prethodnih poslodavaca, kao i proveru reputacije sa potvrđivanjem dostavljenih preporuka kandidata.

Provera boniteta kompanije
Proverite kredibilitet vaših poslovnih partnera pre nego što donesete bilo kakvu poslovnu odluku. Ovo je način povećanja konkurentnosti i svođenja rizika poslovanja na minimum.

Test zaposlenih na alkohol/droge
Ukoliko sumnjate da vaši zaposleni rade pod dejstvom psihoaktivnih supstanci u prilici smo da vam ponudimo brze testove na alkohol i droge. Rezultati testova su vidljivi u kratkom vremenskom roku već nakon nekoliko minuta.

Zloupotrebe prava na bolovanje
Naša praksa govori da je preko 60% bolovanja lažno, štetu trpe poslodavci, država i korisnici usluga tog poslovnog sistema. Kompanije koje koriste detektive za ove poslove svele su ovaj rizik na minimum.

Otkrivanje prevara u osiguranju
Sarađujemo sa velikim brojem osiguravajućih društava u zemlji i inostranstvu. U mogućnosti smo da ponudimo sve vrste usluga u oblasti otkrivanja prevara u osiguranju u Srbiji i posredstvom partnera u čitavom Svetu.

Bezbednosni konsalting
Korporativna bezbednost našim klijentima podrazumeva i sve vrste saveta u domenu bezbednosti poslovanja, prevencije rizika i smanjenja poslovnih gubitaka.

© Sadržaj stranice je autorsko vlasništvo Protecta Group