Protecta MCI Korporativna Bezbednost
Detektivska agencija Protecta-MCI (srpski/english)
 
 
Oblast korporativna bezbednost kao i istrage na radnom mestu su u nadležnosti naše nove kompanije Protecta MCI, usko specijalizovane za pružanje usluga domaćim i inostranim korporativnim klijentima. 

 
 
Unutrašnje istrage
Pružamo sve vrste istraga unutar vaše kompanije, otkrivanje povreda zakona i radne discipline, usluge tajanstvenog kupca, kao i sve druge istražne radnje u interesu zaštite poslovanja i poslovne tajne. Sa nama vaše poslovanje je bezbedno, a vaš poslovni uspeh zagarantovan!
 

 
 
Provera zaposlenih i kandidata za posao
 
Brza i pouzdana provera podobnosti određene osobe za specifične zahteve posla, uz proveru svih informacija i dostavljenih dokumenata u postupku zapošljavanja uključujući sveobuhvatnu proveru prethodnih poslodavaca, kao i proveru reputacije sa potvrđivanjem dostavljenih preporuka kandidata. 
 

 
 
Provera boniteta
 
Proverite kredibilitet vaših poslovnih partnera pre nego donesete bilo kakvu poslovnu odluku. Ovo je jedini način povećanja konkurentnosti i svođenja rizika poslovanja na minimum. 
 

 
 
Testiranje zaposlenih na alkohol/droge
 
Ukoliko sumnjate da vaši zaposleni rade pod dejstvom psihoaktivnih supstanci u mogućnosti smo da vam ponudimo brze testove na alkohol i droge. Rezultati testova su vidljivi u vrlo kratkom vremenskom roku već nakon nekoliko minuta. 
 

 
 
Zloupotrebe prava na bolovanje
 
Naša praksa govori da je preko 60% bolovanja lažno a štetu trpe poslodavci, država i korisnici usluga tog poslovnog sistema. Kompanije koje koriste detektive za ove poslove svele su ovaj rizik na minimum. 
 

 
 
Otkrivanje prevara u osiguranju
 
Sarađujemo sa velikim brojem osiguravajućih društava u zemlji i inostranstvu. U prilici smo da ponudimo sve vrste usluga u oblasti otkrivanja prevara u osiguranju u Srbiji i posredstvom partnera u čitavom Svetu. 
 

 
 
Bezbednosni konsalting
 
Našim klijentima pružamo sve vrste saveta u domenu bezbednosti poslovanja, prevencije rizika i smanjenja poslovnih gubitaka. 
 

© Sadržaj stranice je autorsko vlasništvo Protecta Group