Nestala lica

Detektivska Agencija Protecta je specijalizovana u primeni brojnih tehnika i operativnih metoda u pronalasku nestalih lica. Agencija godišnje dobija stotinu zahteva za pronalaženje nestalih osoba i veliki broj ovih zahteva odnosi se na lica koja su u bliskim porodičnim ili prijateljskim vezama sa korisnikom usluga, a sa kojima je korisnik usluga davno izgubio vezu.

U pronalaženju lica i predmeta koristimo kako javno dostupne informacije tako i podatke kojima raspolažu i vode državni organi. Kao licencirana firma za obavljanje istražne delatnosti, a u skladu sa Zakonom o detektivskoj delatnosti ovlašćeni smo da od nadležnih organa državne uprave zahtevamo podatke o boravištima i prebivalištima građana.

Lica koja se kriju radi izbegavanja krivičnog gonjenja

Detektivi agencije Protecta su profesionalci sa prethodnim dugogodišnjim iskustvom u bezbednosnim službama Republike Srbije. Takvo iskustvo je neprocenjivo kada se radi o otkrivanju i pronalaženju lica koja se terete pred nadležnim pravosudnim organima, a njihovo izbegavanje nadležnih organa vas onemogućavaju u ostvarivanju vaših prava.

Bilo da se radi o osumnjičenim licima za krivična dela koja se gone po privatnoj tužbi ili prekršaje, uključujući i dela iz oblasti bezbednosti saobraćaja koja kriju svoje boravište i nedostupna su organima gonjenja, Detektivska agencija Protecta vam može pomoći u otkrivanju i pronalaženju, te pomoći pravosudnim organima za dalje postupanje u skladu sa zakonom.

Takođe, ukoliko vi ili vaš pravni zastupnik tragate za nekim licem u postupku, na primer svedokom koji se ne odaziva sudskim pozivima, možemo vam pomoći u njegovom pronalaženju.

Lica koja su korisniku usluge prouzrokovala štetu

Ukoliko ste bili žrtva prevare ili ste iz ma kog razloga pretrpeli materijalnu ili nematerijalnu štetu, a ostvarivanje prava na naknadu štete zavisi od pronalaženja lica koje je prouzrokovalo tu štetu, Detektivska agencija Protecta će vam pomoći u njegovom pronalaženju. Uputićemo vas u sve pravne aspekte slučaja, pomoći vam da prikupite dovoljno dokaza za podnošenje tužbe ili prijave nadležnim organima.

Tragamo za licima koja iznose klevete, uvrede ili nešto iz ličnog, porodičnog ili poslovnog života korisnika usluge, što može da šteti časti ili ugledu korisnika usluge ili članova njegove porodice.

Takođe vam stojimo na usluzi u vezi sa utvrđivanjem vlasništva nad nepokretnostima lica koja su vam prouzrokovala štetu. Kao licencirana kompanija za vršenje detektivskih poslova, ovlašćeni smo da tražimo podatke od nadležnih državnih organa o vlasnicima motornih vozila, plovila, i vlasnicima nepokretnosti.

Smatramo da su za vas posebno interesantni slučajevi kada ne možete da pronađe imovinu koju ima dužnik i koju krije (npr. preneto vlasništvo na članove porodice), a poverilac ne može da se naplati plenidbom novčanih sredstava već mora da se pronađe drugi predmet izvršenja (kuće, vikendice, stanovi, motorna vozila i sl.).

Lica koja anonimno i protivpravno postupaju prema korisniku usluga sa pretnjom štetnih posledica

Detektivska agencija Protecta će vam pružiti punu pomoć ukoliko ste Vi ili članovi vaše porodice izloženi anonimnim pretnjama, uznemirujućim pozivima ili drugim vidovima ugrožavanja i uznemiravanja.

Posebno skrećemo pažnju na situacije kada su maloletni članovi vaše porodice, najčešće deca školskog uzrasta, izložena vršnjačkom nasilju ili pretnjama i napadima od strane vršnjaka.

Spremni smo da vam pomognemo u svim slučajevima kad imate saznanja ili sumnju da su članovi vaše porodice izloženi agresivnim nastupima verskih sekti, različitih destruktivnih organizacija i pojedinaca.

 

Pronalaženje izgubljenih ili ukradenih predmeta

Detektivska agencija Protecta će vam pomoći u traganju za izgubljenim ili ukradenim predmetima. Najčešće se radi o izgubljenim dokumentima, izgubljenom ili ukradenom nakitu, umetničkim delima ili drugim predmetima koji za vas, pored materijalne, imaju i emotivnu vrednost i značaj.

Naši detektivi vam mogu pomoći i u slučajevima krađe motornih vozila pri čemu sopstvenim profesionalnim kapacitetima možemo pomoći i policiji da pronađe vaše vozilo i izvršioca ovog krivičnog dela.

Restitucija imovine i provera vlasništva nad nepokretnostima

Detektivska agencija Protecta spremna je da vam pruži pomoć u prikupljanju neophodne dokumentacije vezano za podnošenje zahteva za restituciju imovine. Radi se, pre svega, o dokumentima i dokazima o vlasnicima oduzete imovine ili njihovim naslednicima, kao i drugim obaveznim prilozima koji se odnose se na pravnu vezu podnosioca zahteva sa bivšim vlasnikom.

Posebno ukazujemo i na mogućnost da vam pružimo praktične usluge koje se odnose na pronalaženje vlasnika i/ili korisnika nekretnine za koju ste zainteresovani, identifikovanje i pronalaženje investitora – prvog vlasnika.

© Sadržaj stranice je autorsko vlasništvo Protecta Group