Da li neko sprovodi kontrolu nabavki u vašoj kompaniji? Koliki su gubici vaše kompanije? Kako utvrditi prevaru u računovodstvu? Može li se šteta sprečiti?

Računovodstveni izveštaji su osnovna dokumenta koja govore o poslovnoj i novčanoj uspešnosti privrednog subjekta. Forenzičko računovodstvo omogućava otkrivanje lažnog prikazivanja materijalnog i finansijskog statusa, prevenciju i istragu finansijskih prevara. Prevare u računovodstvenom poslovanju obavljaju se sa namerom da se prikrije prava slika o stanju sredstava, izvorima sredstava ili poslovnom bilansu.

Objave o finansijskom položaju i uspešnosti preduzeća koje se prezentuju u finansijskim izveštajima oduvek su imale veliki značaj za korisnike, budući da su one osnova za donošenje odluka o rasporedu resursa. Stoga pouzdano i transparentno finansijsko izveštavanje, koje rezultira istinitim i poštenim prikazivanjem finansijskih ostvarenja preduzeća, ključna je determinanta sigurnosti i stabilnosti.

Mnogobrojne finansijske prevare i afere ukazuju na postojanje opasnosti od gubitka poverenja u nespornost finansijskih informacija koje pružaju finansijski izveštaji od strane brojnih korisnika i donosioca ekonomskih odluka. Jedino otkrivanjem razloga i načina prevara u finansijskim izveštajima računovodstvena profesija može da povrati poverenje u verodostojnost informacija koje pružaju finansijski izveštaji.

Upravo su mnogi finansijski skandali nastali u prethodnom periodu ukazali da je uloga revizora (kako internih tako i eksternih) nedovoljna u sprečavanju prevara. Usled nemogućnosti revizora da spreči prevare u finansijskim izveštajima, računovodstvena profesija se koristi forenzičkim računovodstvom. Osnovna obaveza forenzičkog računovodstva je da kroz primenu zakonom dozvoljenih aktova i sredstava istraži prevare u finansijskim izveštajima.

 

Ekonomska bezbednost

 

Finansijske prevare i malverzacije su sveobuhvatni problem. Iako se analize vezane za finansijske prevare i malverzacije neznatno razlikuju od regiona do regiona, modusi prevara i karakteristike počinioca su slične. U Srbiji ekonomska bezbednost i forenzičko računovodstvo su nedovoljno poznate oblasti u obrazovanju i praksi, pa se često ovi pojmovi, čak i u akademskim krugovima, zamenjuje revizijom, a forenzičke računovođe, revizorima.

Oblast delovanja ekonomske bezbednosti predstavlja živ proces koji se menja tokom vremena zbog političkih, socijalnih i kulturnih događaja, te se od istražitelja očekuje da imaju, u najmanju ruku, adekvatno znanje i veštine da prepoznaju finansijsku prevaru. Ipak, detaljnim otkrivanjem finansijskih prevara i malverzacija unutar kompanija uspešno se bave naši detektivi.

Istrage u okviru ekonomske bezbednosti obuhvataju istražne radnje koje mogu, ali ne moraju dovesti do svedočenja u sudnici. Dovoljno je da top menadžment dođe do istine ko svesno kompaniji pričinjava gubitke i za koga taj radi.

 

Obratite se profesionalcima

 

Agencija PROTECTA ima veliki portfolio poslova ekonomske bezbednosti i finansijskih istraga. Naši eksperti forenzičkog računovodstva imaju setove veština iz više oblasti i u stanju su da primene svoje veštine i sposobnosti iz jedne oblasti dok rade u drugim. Forenzičari moraju da poznaju ne samo finansijsko računovodstvo, već i poresko i poslovno pravo, kriminologiju, psihologiju, itd.

Proverite zašto su i najveći poslovni sistemi u Srbiji i inostranstvu naši zadovoljni klijenti već više od dve decenije.