Kako protecta posluje i štiti interese svojih klijenataAgencija PROTECTA zasniva svoje poslovanje na visokim moralnim i etičkim principima kojima se vodimo u našem radu i pružanju usluge klijentima.

KODEKS DETEKTIVSKE ETIKE je zvanični dokument Opšteg Udruženja Detektiva Srbije koji je donesen u cilju je napretka i razvoja detektivske delatnosti kao profesije od izuzetnog značaja ne samo u novom bezbednosnom okviru u Republici Srbiji, već i u širim smislu koncepta bezbednosti uopšte, kako lokalno tako i na međunarodnom nivou.

Kodeks ponašanja pripadnika detektivske profesije sadrži osnovne standarde profesionalizma i kvaliteta usluga koje pružaju sva pravna lica i preduzetnici za detektivsku delatnost (u daljem tekstu: detektivske agencije), i zaposleni detektivi.

Kodeks se zasniva na najboljoj evropskoj i međunarodnoj praksi u oblasti detektivske delatnosti i preporučuje se svakom davaocu i korisniku detektivskih usluga. Kodeks je definisan u skladu sa Zakonom o detektivskoj delatnosti Republike Srbije kao i propisima koji ovaj zakon dopunjuju i preciziraju. U tom smislu, Kodeks se primenjuje isključivo uz poštovanje nacionalnog zakonodavstva, preuzetim obavezama i stručnim sposobnostima. Kompletan tekst Kodeksa možete preuzeti OVDE.

Agencija PROTECTA je potpisnik Kodeksa kojim se, između ostalog, obavezuje na primenu sledećih ETIČKIH STANDARDA I PRAVILA PONAŠANJA:

• Detektivska agencija je dužna da svakom zaposlenom obezbedi uslove za ostvarivanje i zaštitu ljudskih prava, koja se ostvaruju unutar detektivske agencije i poštovanje prava zagarantovanih Ustavom i zakonima Republike Srbije.

•  Zaposleni su dužni da obavljaju poslove na način, koji neće umanjiti njihov ugled i ugled detektivske agencije. Van radnog vremena, zaposleni se ne smeju ponašati na način koji može imati negativan uticaj po detektivsku agenciju i njenu delatnost.

•  U vršenju poslova detektivi su dužni poštovati integritet i dostojanstvo korisnika usluga, ali i ostalih građana, i omogućiti im ostvarivanje njihovih prava bez bilo kakve diskriminacije.

•  Detektiv je dužan savesno ispunjavati dužnosti koje proizilaze iz detektivskog poziva i čuvati ugled i dostojanstvo pri obavljanju poziva i u privatnom životu.

•  Detektivi su dužni da podstiču profesionalnu saradnju i da poslove u detektivskim agencijama vrše odgovorno, savesno, i profesionalno ispunjavaju obaveze prema korisnicima usluga, ali i drugim detektivima. U svom delovanju, detektivi se moraju pridržavati načela zakonitosti, objektivnosti, nepristrasnosti, korektnosti, ekonomičnosti, humanosti i da čuvaju ljudsko dostojanstvo.

•  Detektiv mora biti opredeljen na pošteno i zakonito obavljanje detektivskog posla, da štiti interese korisnika usluga, te neće prihvatiti posao koji bi ugrozio ili zloupotrebio poverenje korisnika usluga, bilo to u svrhu lične koristi ili u svrhu nanošenja štete korisniku usluga.

•  Detektiv mora poštovati prava na privatnost svakog korisnika usluga ili drugog lica, u prikupljanju i obradi podataka, i ne sme objavljivati poverljive informacije u sredstvima informisanja. U cilju zaštite privatnosti korisnika usluga, ne sme uticati na sudske ili druge postupke ukoliko su u toku.

•  Detektiv je dužan, da pre potpisivanja ugovora sa korisnikom usluga, da ga obavesti o vlastitim mogućnostima delovanja, te mu ne sme obećati uspeh, ukoliko zna da ga ne može ostvariti. Detektiv je dužan realno oceniti vrednosti (količinu i zahtevnost) svog posla, kao i troškove u svakom pojedinačnom slučaju.

•  Detektiv ne sme drugom detektivu posredovati u vođenju određene istrage i prenositi podatke o ranije vođenoj istrazi, ukoliko iz prirode podataka proizilazi, da bi posredovanje i prenošenje štetilo interesu stranke s kojom je bio u poslovnom odnosu.

•  Detektiv je dužan korisniku usluga, na kraju istrage, predočiti samo istinite podatke i činjenice, te nepristrasan izveštaj, bez obzira da li je to pozitivno ili negativno za njega.

•  Članovi Opšteg udruženja detektiva Srbije obavezuju se da neće tražiti, primati ili nuditi mito, nezakonitu proviziju ili neku drugu nezakonitu ili neetičku povlasticu, kako posredno tako i neposredno, bilo u cilju zaključenja ugovora ili iz drugih razloga.