Sumnjate u zaposlene? Evo kako najefikasnije da proverite njihov rad i lojalnost

, praćeno sa No Comments

Da poverenje može lako da se izgubi najbolje znaju vlasnici uspešnih kompanija koji lojalnost zaposlenih, članova menadžmenta ili poslovnih partnera proveraju uz pomoć detektiva. Kompanije se time na najefikasniji i najjednostavniji način osiguravaju od svake eventualne štete bilo kog zaposlenog.

Koliko god da su vam revnosne komisije prilikom izbora kandidata za posao, postoje situacije kada počinjete da sumnjate u kvalitet rada zaposlenih pa čak i najbližih saradnika. Sumnja postaje sve veća kada rezultati i poslovni uspeh izostaju. Tada se najčešće pitate da li je neko od zaposlenih, rukovodilaca ili poslovnih partnera prekršio Ugovor o radu ili pravilnik poslovanja? Nažalost, u takvim situacija šteta može postati nesaglediva i nepopravljiva. Da bi se takav rizik predupredio neophodan je stalan nadzor i kontrola što je ujedno i preduslov za poslovni uspeh. Zato je svakoj odgovornoj kompaniji potrebna profesionalna detektivska agencija koja pruža širok spektar usluga – od svih vrsta istraživanja i prikupljanja informacija do konkretnih bezbednosnih aktivnosti i provere konkurencije.

 

Šta može detektiv?

 

Neretko priroda određene funkcije zahteva da znate bukvalno sve o kandidatu ili zaposlenom na toj poziciji. Da znate njegovu ili njenu sadašnjost i prošlost, porodične veze, bračni status, pokretnu i nepokretnu imovinu, kako koristi slobodno vreme, sa kim kontaktira i slično. Istraživanja su pokazala da zaposleni u korporaciji njen najveći kapital ali ujedno i najveća pretnja po kompaniju. Detektivi su često najpouzdaniji način da saznate kako se ponašaju vaši zaposleni, da li poštuju ugovor o radu ili rade za konkurenciju, da li odaju poslovne podatke ili zloupotrebljavaju resurse kompanije, te prave neopravdane troškove… Odgovore na sva ta i mnoga druga pitanja u pogledu profesionalnosti i lojalnosti zaposlenih može vam dati jedino oni kojima je to profesija, a to su privatni detektivi. Koliko god da njihova usluga košta svakako je jeftinija od svake štete koju mogu da preduprede. Šta više, privatne detektivske agencije doprinose uštedi svake kompanije jer joj garantuju sigurnost poslovanja, eliminišu svaki rizik namerne ili slučajne greške i obezbeđuju uslove za rezultat i uspeh.

 

Poligrafsko testiranje i forenzička analiza

 

A kako to postižu? Uz pomoć različitih metoda i tehnika kojima otkrivaju razne prevare zaposlenih poput lažnog bolovanja, zloupotrebe službenog mobilnog telefona, računara, automobila, poslovnih podataka, kršenja radne obaveze i discipline, dolaska na posao u alkoholisanom stanju pa sve do krađa i pronevera i drugih krivičnih dela. Kako bi došli do tih informacija detektivi mogu da poligrafski testiraju zaposlene ili da izvrše forenzičku analizu službenih mobilnih telefona odnosno službenih računara, ali i da provere lažno bolovanje i odustvo sa posla, kao i povrede radnih obaveza i radne discipline. Ne retko detektivi su spremni i da se prihvate uloge “prikrivenog islednika” unutar vaše kompanije i vredno glume jednog od zaposlenih do momenta razotkrivanja počinioca ili čitave mreže zločinaca unutar vašeg poslovanja.

 

Provera i lojalnosti i efikasnosti

 

Detektivi često proveravaju lojalnosti i efikasnost svakog zaposlenog, bilo da je iz redova radnika ili top menadžmenta. Za ove poslove detektivi su posebno obučeni i koriste različite operativne i forenzičke tehnike kako bi otkrili i dokazali propust ili prestup. Tako možete saznati šta se sve događa u vašoj kancelariji, skladištu, magacinu, prodavnici i na bilo kojoj drugoj poziciji u vašem poslovnom sistemu. Neretko kontrola korišćenja službenih automobila donosi veliku uštedu kompanijama u smislu praćenja kilometraže, ruta kretanja ili potrošnje goriva. Kompanije često angažuju detektive za sprečavanje krađa goriva ili robe.

Naravno, u doba interneta i novih tehnologija računar je osnovno sredstvo za rad u svim kompanijama. Zato se kontrola ponašanja zaposlenih ne može zamisliti bez nadzora kompjutera. Samo tako znaćete da li zaposleni koriste računare u radne ili neke druge svrhe, s kim i šta pišu, na koje sajtove odlaze, koje datotetke otvaraju, da li kradu ili zloupotrebljavaju službene podatke…

 

Kontrola rada od kuće

 

Ne treba zaboraviti da je pandemija korone donela nove izazove u svim sferama pa tako i u poslovnom svetu. Mnoge kompanije su zbog ove pošasti prešle na rad od kuće što je zaposlenima dalo nove mogućnosti za različite zloupotrebe i prevare. Detektivi mogu kontrolisati i rad od kuće.

Na kraju krajeva, zar nije jedan od glavnih ciljeva nadzora i kontrole rada zaposlenih da se svi osećaju kao kod kuće, odnosno da kompanija i njeni zaposleni domaćinski posluju.