What does it mean to be a private detective?

, praćeno sa No Comments

Privatni detektiv se ne radja. Privatni detektiv se postaje.

Za privatne detektive svi smo čuli, ali retko ko ih je video. To im je, uostalom, i profesionalna dužnost. Da budu što manje vidljivi. Zato većina nas misli da se detektivi kriju među nama na ulici, u komšiluku, u restoranu, kafiću, prodavnici, hotelu, prevozu, gde god, a opet verujemo da nismo mi njihov predmet istrage. Šta je sve posao privatnog detektiva, odnosno, šta uopšte znači biti privatni detektiv saznaćemo u ovom blogu.

 

Licenciran, nezavisan, profesionalan

Da bi neko bio detektiv mora biti licenciran, nezavisan i profesionalan istražitelj kako bi mogli da ga legalno angažuju pojedinci ili organizacije kojima su potrebni dokazi u pravnim, krivičnim, poslovnim ili privatnim istragama. Iako se usluge privatnih detektiva razlikuju, naravno, od predmeta do predmeta, oni su najčešće pozvani da otkriju činjenice i dokaze, analiziraju informacije i svojim klijentima pruže rezultate istrage. Slično ih definiše i vodeća američka publikacija o privatnim detektivima “P.I. Magazin”. Prema toj publikaciji, privatni detektivi su profesionalci koji moraju da “prikupe tragove i provere činjenice za svoje slučajeve”.

 

Samo obukom se može do licence

Zbog toga oni moraju imati izoštreno oko, izvrsne veštine posmatranja i analitički um. Međutim,  detektiva, pored talenta i inteligencije, izdvajaju i brojne nadzorne i istražne tehnike za prikupljanje tačnih informacija o predmetu ili određenoj situaciji. A to se ne stiče rođenjem, radoznalošću ili “prirodnim talentom” već posebnim obukama i treninzima za obavljanje ove delatnosti.

Da bi neko postao detektiv u Srbiji, odnosno dobio licencu za tu profesiju mora, najpre, da bude državljanin naše zemlje i fakultetski obrazovan, zatim da prođe odgovarajuću bezbednosnu proveru i bude psihofizički sposoban za obavljanje detektivskih poslova, kao i da ima osnovnu obuku koju organizuje MUP. Ta obuka se završava polaganjem složenog i obimnog ispita pred komisijom MUP-a. Tek tako licencirani privatni detektiv garantuje klijentu sigurnost i profesionalnost.

 

Kodeks detektivske etike

Pored toga u Srbiji postoji kodeks detektivske etike koji, takođe, doprinosi napretku i razvoju detektivske delatnosti kao profesije u našoj zemlji. Taj dokument definiše osnovne standarde profesionalizma i kvaliteta usluga koje pružaju sva pravna lica i preduzetnici za detektivsku delatnost, ali i zaposleni pojedinci detektivi. Zbog čega je taj kodeks značajan? Zato što se zasniva na najboljoj evropskoj i međunarodnoj praksi u oblasti detektivske delatnosti i preporučuje se svim detektivskim agencijama i klijentima.

Detektivske agencije i detektivi koje u potpunosti poštuju tu praksu izdvajaju se profesionalizmom i kvalitetom usluga. Treba reći da je kodeks usklađeni sa internacionalnim preporukama i sa domaćim Zakonom o detektivskoj delatnosti, kao i propisima koji ovaj zakon dopunjuju i preciziraju.

 

Veliki broj pritužbi na lažne detektive

Takođe, građani moraju da znaju da i nad detektivom postoji detektiv koji nadzire rad detektiva, a to je MUP. Posao policije nije samo da licencira već i da nadzire i kontroliše detektivske delatnosti. Pogotovo što se u poslednje vreme pojavio veliki broj privatnih detektivskih agencija koje rade bez licence odnosno na “crno”. Dokaz za to je I veliki broj pritužbi građana koje se žale na loš kvalitet usluga nelicenciranih detektivskih agencija i lažnih detektiva. Zbog toga je veoma važno da, ukoliko nam je potrebna detektivska usluga, angažujemo licenciranog privatnog detektiva. Samo tako možemo biti sigurni da ćemo dobiti legalnu i profesionalnu uslugu. U suprotnom, rizikujemo da umesto istinskog privatnog detektiva dobijemo kriminalca ili u najboljem slučaju nekog novog Iliju Čvorovića iz “Balkanskog špijuna”.