Koje sve validne dokaze za sud može da prikupi detektiv?

, praćeno sa No Comments

Prava uloga i značaj profesionalnog detektiva vidi se često na sudu. Ako dokumentacija koju je prikupio detektiv predstavlja validan dokaz na osnovu kojeg možemo da pobedimo na sudu – dobijemo pravo na imovinu, starateljstvo nad detetom, razvod braka ili čak da krivično gonimo svoje dželate, onda je jasno da se radi o pravom profesionalcu.

Laički, većina nas detektive doživljava kao “špijune” koji snimaju, prate, prisluškuju, slikaju… Ukratko rade sve što bi činile mnoge radoznale, ljubomorne ili prevarene osobe željne “osvete”. Međutim, istina je sasvim drugačija. A to neretko shvatamo tek kada odemo kod advokata ili na sud i uvidimo da dokazi koje imamo nisu dovoljni da zadovoljimo pravdu.

 

Nisu svi dokazi validni

Nisu svi dokazi validni na sudu ma koliko mi mislili da je istina na našoj strani. Zato nam je prilikom pokretanja i rešavanja mnogih sudskih sporova neophodna usluga detektivske agencije. Ozbiljne i profesionalne detektivske agencije imaju detektive koji vrhunski poznaju pravo i zakone, a pritom usko sarađuju sa advokatskim kancelarijama. To znači da vam mogu pomoći da podnesete tužbu, prijavu, ali i da vas upoznaju sa svim aspektima vaše pravne borbe. Uostalom, to razlikuje licenciranog detektiva od običnog šarlatana.

Šta više, detektivi su prilikom prikupljanja dokaza u prednosti i u odnosu na policajca i advokata, a kamoli klijenta.

 

Prednosti detektiva u prikupljanju dokaza

Pre svega, detektivi su za razliku od svog klijenta anonimni, a iz te neprepoznatljivosti proizilazi niz mogučnosti u prikupljanju dokaza za konkretan slučaj. Svakako da će počinioci nepravde lakše da se “otvore” ili nastave sa nedelima pred detektivom koji je za njih anoniman odnosno nezainteresovana treća strana nego pred svojom žrtvom koju su već jednom prevarili.

Takođe, detektivi su znatno iskusniji u prikupljanju dokaza od običnih građana, A kako i ne bi bili kada im je to profesija. Pored iskustva detektivi imaju i odgovarajuće resurse uz pomoć kojih lakše i brže stižu do neophodnih podataka i informacija. S druge strane, obični građani često prave greške koje ih mogu odati na putu do prikupljanja dokaza.

Ne treba zaboraviti ni to da detektivi imaju znatno više vremena od policije i običnih građana da sačekaju pogodan trenutak i dođu do neophodnih dokaza. To vreme proizilazi iz činjenice da je čekanje, praćenje, posmatranje, snimanje, traganje i slično njihova profesija, te da za razliku od policije mogu da se posvete samo konkretnom slučaju.

Konačno, detektivi imaju i veću slobodu u prikupljanju podataka u odnosu na policiju i advokate. Dok policajci i advokati imaju znatno strožija pravila ili kodekse ponašanja, detektivi imaju više sloboda što im omogućuje da lakše i brže dođu do potrebnih informacija, podataka, dokaza…

 

Koji su nam dokazi najpotrebniji?

Dokazi koje detektivi obezbeđuju mogu biti raznovrsni. Od usmenih i pisanih dokaza koje svedok daje pod zakletvom, preko originalnih ili kopiranih dokumenata do fizičkih dokaza, recimo, otisaka prstiju na oružju ili tragova na mestu zločina.

U poslednje vreme od detektiva se možda najviše traže dokazi za rešavanje imovinsko-pravnih sporova. Takve dokaze podjednako traže i fizička i pravna lica. Reč je, pre svega, o pronalaženju imovine dužnika radi izvršenja ili namirivanja duga, zatim o utvrđivanju stvarnog vlasnika nekretnina, otkrivanju živih naslednika imovine i sličnom.

Kada je reč o fizičkim licima detektivske usluge u čitavoj Evropi su veoma tražene i prilikom pokretanja brakorazvodne parnice odnosno dokazivanja prevare supružnika jer upravo od prikupljene dokumentacije zavisi ko će prisvojiti bračnu imovinu, starateljstvo nad decom, alimentaciju…

Isuviše validnih dokaza da je jedino sa licenciranim detektivom pobeda na sudu zagarantovana.