Kako funkcioniše poligrafsko ispitivanje?

, praćeno sa No Comments

Zašto je poligraf sve popularniji u Srbiji?

U Srbiji mnogi pričaju o poligrafu, a malo ko zna da goori stručno o njemu. Iako nije dokaz na sudu detektor laži decenijama se koristi u policijskim istragama, a poslednjih godina sve češće ima primenu u privatnoj praksi u kompanijama i za potrebe građana. Poslednjim izmenama Zakona o detektivskoj delatnosti primena poligrafa od strane detektiva je ozvaničena. Zato svaka profesionalna licencirana detektivska agencija mora da ima i poligrafistu.

Kada govorimo o detektoru laži treba istaći da su mu zapravo naši političari napravili najveću promociju! Gotovo da nema u javnosti optuživanog političara koji u samoodbrani nije rekao da je spreman da ide na poligraf. A šta to znači u vreme kada nam se laž maltene na svakom koraku predstavlja kao istina najbolje znaju oni kojima je profesija da utvrde činjenice putem poligrafskog testiranja. Ići na detektor laži znači biti na specifičnim testovima na kojima se beleži niz različitih telesnih odgovora kako bi se otkrilo da li ispitanik govori istinu.

Najčešće poligraf meri krvni pritisak, promene u disanju, učestalost znojenja, kretanje organizma…Što je sofisticiraniji uređaj to meri više telesnih funkcija na koje čovek ne može svesno uticati. Na taj način utvrđuje se indirektan efekat laganja. Ako Pinokiju raste nos prilikom laži, osobi koja ne govori istinu na poligrafu povećava se krvni pritisak, ubrzava se dah i znoj. Svako ima nesvesnu reakciju na laž, samo je dobar poligrafski ispitivač mora brižljivo pripremljenim pitanjima izazvati na svetlo istine.

 

Da li se može prevariti poligraf?

Međutim, od kad je detektor laži izmišljen 1921. godine, čovek nastoji da prevari taj moćni uređaj. A to je, zapravo, nemoguće. Da li će se na poligrafu laži utvrditi istina ili ne – ne zavisi od ispitanika nego ispitivača. Zato je bitno da u testiranju učestvuje dobro obučeni poligrafista koji zna kako da postavi pitanja i dođe do činjenica. Inače, na poligrafu ispitanik odgovara samo sa da ili ne i to na mnoga pitanja od kojih je samo nekoliko relevantno za istragu.

Ostala pitanja su više životna i služe da opuste ispitanika. Takođe, pre poligrafa održava se intervju na kome se ispitanik upoznaje sa pitanjima koja će mu biti postavljena tokom testiranja. Taj intervju u proseku traje sat vremena, a posle njega sledi i predtest ne bi li ispitanik u potpunosti razumeo kako ceo proces funkcioniše. Na taj način eliminišu se svi spoljni egfekti koji bi eventualno mogli da utiču na rezultat poligrafskog ispitivanja.

Kada počne test ispitanik se povezuje na aparat najčešće 10-15 minuta. Bitno je reći da na testu nema iznenađujućih pitanja koja će sama po sebi izazvati reakciju organizma, jer je ispitanik već upoznat sa svim pitanjima pre početka samog testiranja.

 

Zašto je najbitniji ispitivač?

Ako je ispitivač dobro obučen, ako je test pravilno sproveden i ako postoje odgovarajuće kontrole kvaliteta, tačnost poligrafskog ispitivanja se kreće između 80 i 90 procenata. Šta više, u SAD-u je prema jednom istraživanju utvrđeno da je poligraf tačan čak u 97 odsto slučajeva. Zato je u više američkih država poligraf priznat kao dokaz na sudu. Takođe, u mnogim državama, a pre svega u Engleskoj i Velsu, koristi se u nadzoru ljudi koji su već osuđivani.

Dakle, odabir poligrafiste sa iskustvom je od presudnog značaja!

 

Zbog čega kompanije koriste poligraf?

Konačno, sve češća je praksa da poligrafsko ispitivanje koriste i kompanije kada imaju problem sa zaposlenima, nakon nekog incidenta, nestanka novca, gubitka važnog predmeta i sličnog. U Srbiji je to, pogotovo, karakteristično u stranim kompanijama, a neretko se dešava da i kandidate za zaposlenje podvrgavaju poligrafskom testiranju pre potpisivanja ugovora o radu. Postoje i periodični preventivni testovi zaposlenih na određenim, osetljivim pozicijama, gde e proverava njihova lojalnost, poštenje ali i pre svega preventivno utiče da “prilika ne stvori lopova”.

U svim ovim slučajevima, kompanije angažuju licencirane detektivske agencije koje imaju iskusnog i obučenog poligrafistu. Samo tako mogu na poligrafskom testiranju da steknu pravu sliku o kandidatu za posao ili da rasvetle određenu aferu u firmi. U suprotnom, poligraf će im koristiti kao većini naših političara – da sakriju istinu.