Kako da najobjektivnije proverite kandidate za posao?

, praćeno sa No Comments

Temelj svake uspešne kompanije čine i dalje kompetentni ljudi na svim funkcijama. Zbog toga je za svaku firmu neobično važno da ne pogreši u izboru kadrovskih rešenja. Razgovor sa kandidatom za posao je samo jedan u nizu koraka koje je neophodno preduzeti prilikom zapošljavanja novih ljudi. Provera podataka iz biografije i referenci kandidata, ali i njihova bezbednosna kontrola često je ključ uspešnog izbora. To je usluga svake profesionalne detektivske agencije.

Istraživanja su pokazala da su intervjui za posao, zapravo, veoma nepouzdan način izbora novih kadrova pošto je čak 62 odsto odluka odraz samih evaluatora ili njihove percepcije. Zbog toga uspešne kompanije pribegavaju i drugim metodama koje uz proveru biografije i referenci kandidata podrazumeva i proveru njegovih bivših poslodavaca. Takav sveobuhvatni “skener” kandidata nudi profesionalna detektivska agencija koja raspolaže vrhunskim profesionalcima i neophodnom opremom za brzo i efikasno istraživanje i ljudi i kompanija.

 

Sve češća lažiranja ličnih podataka i CV

 

Svakako da se provera kandidata za posao ne može zamisliti bez provere podataka iz njegove biografije. Nažalost, u današnjem informatičkom društvu sve su češća lažiranja ličnih podataka i CV-ija. Zato nijedna odgovorna kompanija neće zaposliti nijednog kandidata dok nema verodostojne informacije o njegovom obrazovanju i karijeri. To podrazumeva verifikaciju svih priloženih dokumenata kandidata za posao – od ličnih podataka preko školske spreme do radnog učinka, pozicije, referenci, preporuka kod bivših poslodavaca.

Da li kandidat može ugroziti kompaniju?

Takođe, sve češće se radi i bezbednosna provera kandidata za posao kako bi se isključila svaka mogućnost da ugrozi poslodavca odnosno produktivnost, bezbednost i renome kompanije. Pokazalo se da čak i za rukovodeće pozicije mogu da konkurišu osobe sklone prevarama, zloupotrebama, incidentima zbog čega je njihov rad i ponašanje neophodno temeljno proveriti. Primera radi, detektivska agencija može istražiti da li osoba koja se prijavila za poziciju u oblasti finansija ima iskustva u podnošenju stečaja odnosno da li je već iskusila probleme u finansijskom sektoru.

Zašto je potrebno angažovati detektiva?

Takođe, profesionalni detektiv može ispitati koliko na osnovu dosadašnjih referenci takva osoba može biti posvećena napredovanju svoje buduće kompanije. Drugim rečima, da li će biti lojalna poslodavcu ili podrivati njegove interese, eventualno pokretati tužbe zbog svoje finansijske dobiti. Možda je taj kandidat za posao imao i istoriju “sukoba sa zakonom” što želi da sakrije. Istraživanje svih tih relevantnih podataka je u opisu posla profesionalnog detektiva pa ih angažuje sve više uspešnih kompanija. Šta više, to je i najracionalnije rešenje prilikom izbora kandidata za posao pošto detektivske agencije svojim istraživačkim radom smanjuju rizik u odabiru novih kadrova na minimum.

 

Kako detektiv proverava kandidata?

 

A šta sve podrazumeva istraživački rad detektivske agencije kada se radi o kandidatu za posao? Detektivi, naravno, najpre utvrđuju da li je identitet kandidata stvaran ili lažan. Zatim ispituju radnu istoriju kandidata, proveravaju dokumentaciju najviše obrazovne institucije koju je prošao. Takođe, istražuju lične kvalifikacije kandidata pa i njegov kreditni rejting. Porede informacije kandidata sa dostupnim bazama podataka, a neretko proveravaju kandidata i na terenu i na internetu. Profesionalni detektivi sprovode i specifične intervjue za utvrđivanje integriteta, psihološkog profila i procene ličnosti kandidata. Konačno, u sklapanju kompletne slikeza određene pozicije kandidati prolaze i posebno poligrafsko testiranje. A tu su dodatno i testovi na alkohol i narkotike.

Nakon ovakvog detaljnog izveštaja detektivske agencije poslodavcu je proces selekcije potpuno uprošćen i ostaje im jedino da izaberu stvarno najboljeg kandidata za posao.