Istorijat detektivske delatnosti u Srbiji

, praćeno sa No Comments

Na području današnje Republike Srbije je u periodu između dva svetska rata došlo do osnivanja prvih nedržavnih subjekata čije su aktivnosti bile vezane za detektivsku delatnost i poslove privatne bezbednosti. Reč je o biroima i zavodima, koji su imali atribut «policijskih» i «obaveštajnih», i koji su za svoje klijente obavljali različite usluge, od poslova privatnih istražitelja do čuvarske službe, uključujući: prikupljanje, obradu i dostavljanje podataka, obaveštenja i informacija korisnicima  usluga; pronalaženje izvršilaca krivičnih dela; vršenje svih sudsko-policijskih veštačenja (rukopisi, potpis i slično); pribavljanje dokaznog materijala i vođenje poverljivih istraga; privatne istrage poverljivog karaktera i pribavljanje dokaznog materijala za račun privatnih lica; fizičko obezbeđenje i zaštitu privatnih objekata; protivpožarnu zaštitu objekata od paljevina; transport stvari od vrednosti; administrativno-pravne i konsultantske poslove.

Taj proces u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca je započet 1922. godine, kada je po navodima tadašnjeg časopisa „Policija“, «u Beogradu osnovana ustanova privatne policije pod imenom „Mikton“». Rad te ustanove, u čijem je delokrugu bilo i obavljanje privatne istražiteljske delatnosti, odobrilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Osnivanje i delovanje „Miktona“ treba sagledavati u kontekstu bezbednosnih prilika i potreba u novoj Kraljevini SHS (posleratna nestabilnost i povećana lična i imovinska ugroženost, proces konstituisanja ustanova državnog sektora bezbednosti, začeci razvoja industrije, trgovine i bankarstva, te pojava nove građanske klase).

U Beogradu je 1924. godine sa radom počeo policijsko-detektivski biro „Bezbednost“ (osnivač bivši policijski činovnik Živojin Simonović), koji se uz detektivsku delatnost bavio i poslovima obezbeđenja objekata različite namene i njihove zaštite od namernih paljevina.

Od 1928. godine je funkcionisao i „Kredit – inform, trgovački, obaveštajni i inkaso zavod“. Delatnost ove specijalizovane ustanove sa sedištem u Beogradu (osnivači Miodrag Marković, Dragoljub M. Ignjatović i Predrag Ilić) bila je vezana za prikupljanje, obradu i dostavljanje naručiocima usluga obaveštenja i informacija relevantnih za identifikovanje i predupređivanje rizičnih finansijskih ulaganja i prometa industrijskih roba kupovinom na kredit. Zavod je u toku svog postojanja četiri puta menjao nazive: „Međunarodni trgovački obaveštajni zavod, Ignjatović i komp“; „Trgovački obaveštajni zavod Kredit – kontrol“; „Trgovački obaveštajni zavod Kredit – inform“, te „Zavod za informacije i inkaso“. Pored Beograda, delatnost Zavoda se prostirala i na područj Kragujevca, Leskovca, Niša, Prištine, Jagodine, Smederevske Palanke, Mostara, Skoplja i i drugih mesta u Južnoj Srbiji (današnjoj Makedoniji).

„Kredit – inform, trgovački obaveštajni i inkaso Zavod“ je tokom svog 13-godišnjeg delovanja na prikupljanju podataka i informacija u sferi finansijskog poslovanja, za glavnog konkurenta imao Obaveštajni zavod „Hermes“ (osnivač i vlasnik Josip Kabiljo), pri čemu je dolazilo i do uzajamnog vrbovanja zaposlenih.

Najzad, u Beogradu je 1934. godine osnovan i Zavod „Bezbednost“ (osnivač i vlasnik Anton Pesek, privrednik i političar iz Ljubljane), koji je bio specijalizovan za poslove čuvanja i bezbednosti stanova i prostorija. Koncesiju za obavljanje navedenih poslova je A.Pesek dobio od Ministarstva trgovine i industrije, nakon žalbe na prethodno negativno rešenje koje je donela Uprava Grada Beograda.

Neposredno po izbijanju Drugog svetskog rata, pomenuti subjekti privatne bezbednosti u Beogradu su prestali sa radom, a nakon komunističkog osvajanja vlasti 1945. godine u NR Srbiji i FNRJ više nije bilo moguće baviti se privatnom detektivskom delatnošću.

 

Vest o osnivanju „ustanove privatne policije pod imenom «Mikton»“, časopis „Policija“, 1922. godina

Vest o osnivanju policijsko-detektivskog biroa „Bezbednost“, časopis „Policija“, Beograd, 1924. godina