Due Diligence – šta je to i zašto je to bitno?

, praćeno sa No Comments

Uspešne kompanije ne mogu se zamisliti bez dijagnostičke analize

Due Diligence jeste strani termin, ali ne bi smeo da bude stran kompanijama, firmama, preduzetnicima i investitorima jer upravo od te dijagnostičke studije ili izveštaja može zavisiti njihovo poslovanje pa čak i opstanak. Dakle, Due Diligence je analiza rada određenog privrednog subjekta koja može biti pravna, finansijska ili tehnička, a takvu usluga pruža i licencirana detektivska agencija.

Svet uspešnog biznisa danas se ne može zamisliti bez ovakve analize i zato je Due Diligence sastavni deo poslovanja svake profesionalne i odgovorne kompanije. Uostalom, dijagnostičku studiju nije praktično moguće ni sprovesti bez podrške privrednog subjekta čiji je rad predmet analize.

 

Kada se radi Due Diligence?

Različiti su razlozi zbog kojih se pristupa dijagnostičkoj studiji. Kada je reč o korporacijama, Due Diligence se neretko koristi prilikom novog poslovnog poduhvata, ulaganja ili transakcija. Kako bi, recimo, utvrdila da li je nova investicija dobar poslovni korak, korporacija može da zahteva upravo dijagnostičku analizu pre nego što nastavi pregovore i zaključi posao. Tada se najčešće radi kompletan izveštaj o privrednom društvu koji je meta investitora, a to podrazumeva podatke o vlasničkoj strukturi, načinu upravljanja, radnim odnosima, imovini, autorskim pravima, sporovima, bezbednosnim procedurama…

Takođe, Due Diligence se sve češće primenjuje prilikom provere potencijalnih rukovodilaca, aktuelnog menadžmenta, zaposlenih, poslovnih partnera…Na taj način utvrđuje se i zakonitost poslovanja određenog privrednog društva, ali i analizira kvalitet menadžmenta ili način rada kompanije. U tim situacijama, dijagnostička studija sprovodi se obično na zahtev vlasnika kompanija koji sve više sumnjaju u svoj menadžment ili način rada svoje firme.

Konačno, i menadžment neretko pribegava dijagnostičkoj analizi kada ispituje zakonitost i svrsishodnost poslovanja ili kada posumnja u uspešnost rada pojedinih delova kompanije.

 

Kako se sprovodi Due Diligence?

Kao što smo već rekli, u dijagnostičkoj analizi najčešće učestvuje i sama kompanija koja je predmet studije. Razlog za to je činjenica da je pored javno dostupnih podataka iz katastra, registra privrednih društava i zaloga, registra finasijskih izveštaja i sličnog, potrebna i dokumentacija kompanije čije poslovanje se analizira. Zbog toga se neretko održavaju intervjui sa rukovodstvom kako bi se došlo do neophodnih informacija i eventualno otklonile sve nejasnoće. Naravno, postoji mogućnost da se do podataka dođe i na alternativni način uz pomoć bivših zaposlenih, medija, drugih kompanija…Pod uslovom da je to zakonito. Konačno, Due Diligence ne bi smeo da ugrozi poslovnu tajnu i zaštitu podataka o ličnosti.

Ovo naravno važi ukoliko se radi o akviziciji, odnosno kupovini udela u privrednom društvu ili zajedničkoj investiciji i uobičajna je praksa u savremenom poslovnom svetu. Sprovode ga same kompanije, sa ili bez stručnih konsultanata.

 

Zašto poveriti detektivima Due Diligence?

Kada licencirana detektivska agencija sprovodi Due Diligence, to može klijentu pružiti brojne značajne informacije. Primera radi, investitor može biti zainteresovan za kupovinu kompanije koji ima više skrivenih računa, hipoteku na imovini ili tužbe nezadovoljnih poslovnih partnera, zaposlenih, poverilaca, kupaca ili prodavaca. Sve to investitor može otkriti putem dijagnostičke analize i utvrditi da se pravno lice koje želi da kupi nalazi u znatno težem položaju nego što mu je prvobitno predstavljeno. Na osnovu toga, investitor može odlučiti da li da nastavi transakciju ili da prilagodi kupovnu cenu s obzirom na položaj preduzeća koje je predmet posla.

Takođe, Due Diligence može razotkriti lažne ili kriminalne aktivnosti predmetne kompanije ili vlasnika i menadžmeta, sabotiranje poslovnih partnera odnosno raskrinkati laži potencijalnih rukovodioca ili zaposlenih o svom poslovnom iskustvu ili obrazovanju. Isto tako, na osnovu dijagnostičkog izveštaja mogu se donositi strateške odluke kompanije, smanjivati ili povećavati broj zaposlenih, utvrditi bilo koja pa i krivičnu odgovornost svakog pojedinca u firmi.

Rizici poslovanja bez Due Diligence

Bez dijagnostičke analize rizici poslovanja jedne kompanije su raznovrsni i veliki. Recimo, investitor rizikuje da uđe u posao koji ga može koštati milione i ugroziti mu početni biznis odnosno opstanak. Takođe, poslovni partner, izvršni direktor ili zaposleni može proneveriti sredstva ili napraviti štetu od koje se kompanija ne može oporaviti. Treba reći i da sve više sudova očekuje od odgovornih i profesionalnih kompanija da sprovode Due Diligence kako bi pravilno procenile rizike poslovanja pa zato pojedine sudije odbijaju žalbe kompanija koje nisu uradile dijagnostičku studiju iako su imale priliku za to. Konačno, ugledne kompanije mogu u velikoj meri ugroziti reputaciju i uspešnost poslovanja ako zapošljavaju ljude na osnovu lažnih informacija o iskustvu ili obrazovanju i pritom ne sprovedu Due Diligence.