Detektivska delatnost u umetnosti i medijima

, praćeno sa No Comments

Opšte predstave o detektivskoj delatnosti su uslovljene istorijskim nasleđem u kome je ta delatnost evoluirala i dostigla današnja obeležja, a takođe i njenim predstavljanjem u umetnosti i medijima (tzv. detektivski žanr), što je sve skupa uticalo na izgrađivanje romantizovanog imidža … Saznaj Više

1 2

I need Protecta's detective services →