Poligrafsko testiranje (poligrafsko ispitivanje) podjednako je zastupljeno kako u državnom tako i u privatnom sektoru. U našoj agenciji poligraf najčešće koristimo za uspešno rasvetljavanje kućnih krađa. Predstavlja izuzetno pogodno i brzo rešenje kod rasvetljavanja širokog dijapazona kažnjivih radnji i po potrebi našim detektivima daje jasne indicije za dalji operativni rad. Detektor laži je svoju primenu pronašao i u slučajevima sumnje u vernost bračnog ili budućeg partnera, članova porodice, saradnika i sl.

Primena poligrafa u oblasti korporativne bezbednosti i istraga na radnom mestu u nadležnosti je naše kompanije PROTECTA MCI usko specijalizovane za pružanje usluga korporativnim klijentima. Primena poligrafa preporučuje se posebno kao sastavni deo otkrivanja i istrage korporativnih prevara, razjašnjavanja sumnjivog delovanja pojedinaca, zatim provere zaposlenih, i ostalih malverzacija i sumnjivih aktivnosti (pronevere, zloupotrebe, i sl.) koje mogu biti otkrivene korišćenjem detektora laži.

© Sadržaj stranice je autorsko vlasništvo Protecta Group