FIZIČKA LICA, PORODICA

 

Poligrafsko testiranje (poligrafsko ispitivanje) podjednako je zastupljeno kako u državnom tako i u privatnom sektoru. U našoj agenciji poligraf najčešće koristimo za uspešno rasvetljavanje kućnih krađa. Predstavlja izuzetno pogodno i brzo rešenje kod rasvetljavanja širokog dijapazona kažnjivih radnji i po potrebi našim detektivima daje jasne indicije za dalji operativni rad. Detektor laži je svoju primenu pronašao i u slučajevima sumnje u vernost bračnog ili budućeg partnera, članova porodice, saradnika.

BIZNIS, PRIVREDA

Primena poligrafa u oblasti korporativne bezbednosti i istraga na radnom mestu u nadležnosti je naše kompanije Protecta MCI usko specijalizovane za pružanje usluga korporativnim klijentima. Poligrafsko testiranje preporučuje se posebno kao sastavni element kod otkrivanja i istraga korporativnih prevara, razjašnjavanja sumnjivog delovanja pojedinaca, zatim provere zaposlenih, kao i ostalih malverzacija i sumnjivih aktivnosti (pronevere, zloupotrebe…) koje mogu biti otkrivene korišćenjem detektora laži.

 

 

Psihološko testiranje kandidata za prijem u radni odnos

Psihološko testiranje omogućava brzu i efikasnu selekciju kandidata. Pružamo sveobuhvatnu psihološku procenu opštih i specifičnih sposobnosti i osobina ličnosti u zavisnosti od potreba konkretne firme i targetiranih radnih mesta. Pravljenje psihološkog profila kandidata pomoću različitih metoda, tehnika i standardizovanih psiholoških testova u cilju davanje jasne preporuke o najkvalitetnijim kandidatima za datu poziciju.

Poligrafsko testiranje

1. Nudimo Vam mogućnost da proverite činjenice i utvrdite istinu ispitivanjem lica koja su na bilo koji način umešana u događaje koji vašoj firmi nanose ili mogu naneti štetu (otkrivanje i istraga korporativne prevare, krađe, razjašnjavanje sumnjivog delovanja pojedinaca i ostalih mogućih malverzacija)

2. Vršimo proveru kandidata u procesu selekcije (provera postojanja krivičnih dela u prošlosti; provera postojanja problema sa alkoholom, narkoticima ili kockanjem; namerno prikrivanje ili falsifikovanje informacija u prijavi; uključenost u špijunske i saboterske aktivnosti)

3. U cilju prevencije možete periodično proveravati vaše zaposlene sa visokim bezbednosnim ovlašćenjima ili sa velikom slobodom u radu.

Provera verodostojnosti sadržaja pisane izjave na osnovu psihološko-lingvističke analize primenom S.C.AN. metode

Na brz i efikasan način možemo uzeti pisane izjave velikog broja ljudi i na osnovu njihovih izjava identifikovati i izdvojiti osobe koje su na bilo koji način umešane u događaj od interesa. Uspešno se primenjuje u detekciji laganja u okviru poslova iz detektivske nadležnosti, korporativne bezbednosti i kriminalističke prakse.

 

© Sadržaj stranice je autorsko vlasništvo Protecta Group