MMXIV © Detektivska Agencija PROTECTA, 11000 Beograd, Pukovnika Purića 4, 011/3977-756, 011/3977-434


KRIZNI MENADŽMENT


Krizni menadžment obuhvata planiranje, organizovanje, implementaciju i kontrolu poslovanja u uslovima nastanka krize. Činjenica je da su krize su za svaku organizaciju neizbežne, njihovo trajanje može biti znatno kraće, a posledice neuporedivo manje ukoliko je organizacija pripremljena za krizu. Upravo to i jeste zadatak kriznog menadžmenta kao novog polja menadžmenta. Proaktivno planiranje omogućava menadžerima da kontrolišu i reše krizu.
SVEOBUHVATNE BEZBEDNOSNE PROCENE


Radi utvrđvanja trenutnog stanja bezbednosti vaše imovine i poslovanja, stručni i iskusni eksperti agencije Protecta izvršiće obilazak lokacija i objekata, sačiniti kompletnu bezbednosnu procenu i dati predlog optimalnih i finansijski najpovoljnjih mera zaštite.


Ovaj proces obuhvata sistemsko sagledavanje stanja bezbednosti sa aspekta zaštite i ukupne bezbednsoti svakog pojedinačnog objekta u kojem se odvija poslovanje, obavljanje analize utvrđenog stanja i davanje predloga za preduzimanje hitnih mera kojima bi se opšte stanje bezbednosti dovelo na zadovoljavajući nivo.IZRADA PLANA MERA I REŽIMA BEZBEDNOSTI (BEZBEDNOSNI KONSALTING)


Periodične krize i ugrožavanje bezbednosti poslovanja su za svaku organizaciju neizbežne. Međutim njihovo trajanje može biti znatno kraće, a posledice neuporedivo manje ukoliko je organizacija pripremljena za krizu. Upravo to i jeste zadatak kriznog menadžmenta kao novog polja menadžmenta koje treba da da odgovor na prosto pitanje: "ŠTA SE MOŽE DESITI I ŠTA AKO SE DESI".


Vrsta klijenta je od posebnog značaja za procenu, kako operativnog, tako i finansijskog rizika. Visoko rizični klijenti i potencijalni veliki gubitak moraju biti pravovremeno identifikovani, kako bi se preduzele odgovarajuće mere i mogući rizik pokrio adekvatnom polisom osiguranja.


Na osnovu bezbednosne procene, risk menadžeri detektiske agencije Protecta sačiniće plan mera koje će omogućiti uspostavljanje takve organizacije koja će sprečiti nastanak krize ili će njene posledice svesti na najmanju moguću meru. Suština ovakvog plana, odnosno usluge bezbednosnog konsaltinaga je prevencija, priprema, ublažavanje i oporavak poslovanja.IZRADA PLANA RADI OBEZBEĐIVANJA KONTINUITETA POSLOVANJA


Za bilo koji plan oporavka nakon kriznog dogadjaja, bez obzira da li se radi o izbijanju požara, neke druge prirodne katastrofe ili bilo kojih drugih događaja koji će omesti ili čak dovesti do obustave normalnog funkcionisanja i poslovanja kompanije, neophodno je sačiniti plan i utvrditi procedure koje će dati odgovarajući odgovor.


Cilj izrade plana za obezbeđivanja kontinuiteta poslovanja je izrada plana koji će osigurati da se operativni poslovi u najkraćemo roku mogu sprovesti posle prekida nakon kriznog događaj. Time će se olakšati brzo obnavljanje sistema za obradu podataka, smanjiti prekid normalnih radnih procesa, ograničiti obim poremećaja i oštećenja, smanjiti ekonomska šteta.


Izrada ovakvog  plana, od strane naših iskusnih stručnjaka, omogućiće Vam da se preventivno uspostave alternativni načini rada, da se izvrši obuka zaposlenih za rad i delovanje po hitnim procedurama i – što je najvažnije - da se obezbedni brz oporavak i povraćaj u normalno stanje poslovanja.BEZBEDNOSNI KONSALTING U VEZI JAVNIH OKUPLJANJA, MANIFESTACIJA I PRIREDBI


Organizacija javnih skupova, kulturnih manifestacija, sportskih utakmica i priredbi, kao i sličnih dogadjaja, predstavljaju poseban bezbednosni izazov i zahteva sveobuhvatnu bezbednosnu procenu i izradu posebnog plana obezbedjenja.


Detektivska agencija Protecta u mogućnosti je da za Vaše potrebe realizuje potpun i sveobuhvatan plan zaštite svih navedenih vrsta okupljanja. Izrada plana obezbeđenja podrazumeva utvrđivanje načina rada i redosled odvijanja aktivnosti prilikom pružanja usluga fizičke i protivpožarne zaštite, organizovanje pružanja hitne medicinske pomoći, saradnju sa organima javne bezbednosti (policijom), ali I obezbedjivanje zaštite imovine organizatora. Osnovni cilj je da se proces pružanja usluga realizuje na optimalan i efikasna način, uz primenu svih bezbednosnih standarda.