MMXIV © Detektivska Agencija PROTECTA, 11000 Beograd, Pukovnika Purića 4, 011/3977-756, 011/3977-434


POMOĆ PORODICI


Detektivska agencija Protecta zahvaljujući višegodišnjem radu i velikom iskustvu ima zaista zavidne rezultate na planu pružanja usluga koje se mogu svrstati u kategoriju pomoći porodicama. Savremene porodice su često disfunkcionalne, njihovo funkcionisanje je ugroženo neprimerenim ponašanjem pojedinih članova, ali blagovremenim utvrđivanjem činjenica i uzroka ovakvih aktivnosti je preduslov za reagovanje na pravi način.


Naši detektivi, ali i psiholozi koji su deo tima, pružiće Vam adekvatnu pomoć, kako na planu utvrđivanja istine, tako i kroz sve potrebne forme neposredne aktivnosti.
PROVERA POUZDANOSTI BRAČNOG PARTNERA


Ukoliko imate opravdanu sumnju u pouzdanost Vašeg partnera i da bi Vam pomogli da dođete do pune istine, detektivi agencije Protecta mogu za Vaše potrebe, u potpunoj diskreciji, utvrditi sve potrebne činjenice.OTKRIVANJE KUĆNIH KRAĐA


Ukoliko smatrate da ste izloženi unutrašnjim krađama, najčešće se radi o unutarporodičnom potkradanju, najbolje rešenje je da Vam pomogne naša Agencija. Izvršioci su najčešće Vama bliske osobe i zato je najbolje rešenje da sami procenite koje mere ćete preduzeti nakon otkrivanja izvršioca. Mi ćemo, pored prikupljanja validnog dokaznog materijala, istražiti i motive izvršioca jer je moguće da se iza ovakvih dela kriju materijalne potrebe radi nabavke narkotika ili je lice izloženo pretnjama, iznudi ili uceni.PREVENCIJA MALOLETNIČKE DELINKVENCIJE


Detektivska agencija Protecta će Vam pomoći da ustanovite i pouzdano proverite da li su najmlađi članovi Vaše porodice izloženi riziku maloletničke delinkvencije, kakav je karakter njihovog druženja sa vršnjacima, da li su svi oni, kao grupa, izloženi uticaju kriminogene sredine.


Blagovremeno otkrivanje i presecanje ovakvih aktivnosti je preduslov za “vraćanje na pravi put” i odvijanja normalnog vaspitnog procesa. Naši detektivi sa velikim iskustvom u policiji i višegodišnjem suprotstavljanju maloletničkoj delinkvenciji će Vam pomoći pravim savetom i konkretnim aktivnostima.POLIGRAFSKO ISPITIVANJE


Da bi Vam pomogli da što pre otklonite sumnje i dodjete do pune istine, detektivska agencija Protecta može Vam ponuditi i usluge profesionalnog poligrafskog ispitivanja (“detektor laži”). Ovo ispitivanje obavljaju licencirani poligrafski ispitivači sa višegodišnjim iskustvom u radu u državnom i privatnom sektoru bezbednosti.TESTIRANJE NA NARKOTIKE


Prilikom jednog istraživanja i ispitivanja učenika srednjih škola, utvrdjeno je da je narkotike koristilo izmedju 15 i 20 odsto testiranih učenika. Ovo su veoma zabrinjavajući podaci i izuzetno je značajno da nam se roditelji obrate ako imaju i najmanju sumnju da im dete koristi psihoakivne supstance kako bi zajednički preduzeli odlučne mere.


Detektivska agencija Protecta za Vaše potrebe može uspešno organizovati i sprovesti testiranje na narkotike najsavremenijim metodama i sredstvima. Pored testiranja, naši detektivi u saradnji sa Centrom za prevenciju narkomanije iz Beograda imaju veliki uspeh u programu resocijalizacije zavisnika.