MMXIV © Detektivska Agencija PROTECTA, 11000 Beograd, Pukovnika Purića 4, 011/3977-756, 011/3977-434


PRONALAŽENJE LICA I PREDMETA


Detektivska agencija Protecta uspešno se bavi pronalaskom lica koja se kriju ili Vam je nepoznato mesto njihovog boravišta a želeli bi da direktno ili preko posrednika stupite u vezu sa tom osobom. To mogu biti različite kategorije lica, na primer članovi porodice ili prijatelji sa kojima ste izgubili kontakt, ali i osobe koje, bez obzira na razlog, izbegavaju da prihvate susret sa Vama ili se kriju. U svim ovakvim situacijama, detektivska agencija Protecta Vam svakako može pomoći jer sa godinama iskustva u ovom polju istraga imamo iza sebe odlične rezultate u uspešnoj potrazi i pronalaženju lica.
U ovoj kategoriji usluga, Detektivska agencija Protecta je spremna da za Vaše potrebe aktivno radimo na pronalaženju i identifikaciji onih koji na bilo koji način ugrožavaju Vaš ustaljeni način života, koji ugrožavaju Vašu porodicu i brak, atakuju na zdravlje i blagostanje Vaše dece, ako i onih  osoba koje su Vam prouzrokovale materijalnu štetu krađom ili neplaćanjem za izvršene usluge.


Detektivska agencija Protecta Vam može pomoći i u potrazi za predmetima od vrednosti koji su izgubljeni ili sumnjate da su ukradeni, izgubljenim dokumentima, kao i dokumentima i dokazima o vlasnicima oduzete imovine ili njihovim naslednicima.PRONALAŽENJE NESTALIH LICA


Detektivska agencija Protecta veoma je uspešna u pronalaženju i utvrđivanju adrese prebivališta i boravišta  lica za sa kojima ste davno izgubili vezu i za koja ste po bilo kom osnovu zainteresovani da ih  pronađete.


Detektivska agencija Protecta Vam može pomoći da pronađete bivšeg  prijatelja ili kolegu iz škole ili sa studija, ali se, prema našem dosadašnjem iskustvu, najčešće radi o članovima uže ili šire porodice koji su davno otišli u inostranstvo ili u neki drugi grad u regionu i sa kojima godinama niste bili u kontaktu, a sada Vam je, iz bilo kog razloga, neophodno da stupite u vezu s njima. Vaši razlozi mogu biti materijalne ili lične i emotivne prirode, ali Detektivska agencija Protecta će profesionalno i sa podjednakom agilnošću pristupiti potrazi.


Spremni smo da Vam pružimo svu pomoć i u slučajevima iznenadnog nestanka Vama bliske osobe bez obzira da li se radi o bolesnom i dementnom članu porodice, odbeglom maloletniku ili žrtvi otmice. Detektivska agencija Protecta će odmah, često i pre  zvanične policijske potrage, započeti traganje za nestalom osobom i preduzeti sve moguće mere kako bi se nestalo lice što pre vratilo porodici.LICA KOJA SE KRIJU RADI IZBEGAVANJA KRIVIČNOG GONJENJA


Naši detektivi su profesionalci sa prethodnim dugogodišnjim stažom i radom u bezbednosnim službama Republike Srbije. Njihovo iskustvo je neprocenjivo kada se radi o otkrivanju i pronalaženju lica koja su izvršila neko kažnjivo delo ali izbegavaju suočavanje sa pravosudnim organima i time i Vas onemogućavaju u ostvarivanju prava.


Bilo da se radi o osumnjičenim za manja krivična dela ili prekršaje, uključujući i dela iz oblasti bezbednosti saobraćaja koja kriju boravište i nedostupni su organima gonjenja ili kada su u pitanju počinioci najtežih krivičnih dela Detektivska agencija Protecta Vam može pomoći na otkrivanju i pronalažanju,  te pomoći  pravosudnim organima za dalje postupanje u skladu sa zakonom.


Takodje, ukoliko Vi ili Vaš pravni zastupnik tragate za nekim licem u postupku, na primer svedokom koji se ne odaziva sudskim pozivima, možemo Vam pomoći u njegovom pronalaženju.LICA KOJA SU KORISNIKU USLUGE PROUZROKOVALA ŠTETU


Ukoliko ste svoje poverenje poklonili pogrešnoj osobi i postali žrtva prevare, Detektivska agencija Protecta će Vam pomoći u pronalaženju tog lica, uputiće Vas u sve pravne aspekte slučaja, pomoći Vam da prikupite dovoljno dokaza  i da podnesete tužbu ili prijavu nadležnim organima.


Naši detektivi će Vam pomoći da pronađete lice koje Vam nije blagovremeno vratilo dug i krije se od Vas. Pružićemo Vam pomoć da stupite u vezu s dužnikom, kao i  svu moguću i zakonom dozvoljenu pomoć kako bi povratili privremeno otuđen novac ili neku drugu materijalnu vrednost.LICA KOJA ANONIMNO I PROTIVPRAVNO POSTUPAJU PREMA KORISNIKU USLUGE

SA PRETNJOM ŠTETNIH POSLEDICA


Detektivska agencija Protecta će Vam pružiti punu pomoć ukoliko ste Vi ili Vaši članovi porodice izloženi anonimnim pretnjama, uznemirujućim pozivima ili drugim vidovima ugrožavanja i uznemiravanja.


Posebno skrećemo pažnju na situacije kada su maloletni članovi Vaše porodice, najčešće deca školskog uzrasta, izložena vršnjačkim napadima ili pretnjama nasiljem. Ukoliko sumnjate da Vaša deca imaju takve probleme, obratite nam se s punim poverenjam i naši detektivi će profesionalno i brzo rešiti probleme.


Spremni smo da Vam pomognemo u svim slučajevima kad imate saznanja ili sumnju da su članovi Vaše porodice izloženi agresivnim nastupima verskih sekti, različitih destruktivnih organizacija i pojedinaca ili izazovima zloupotrebe psihoaktivnih supstanci.


U svim navedenim situacijama naši iskusni detektivi će profesionalno, brzo i uspešno reagovati i pružiti Vam proverene informacije i ponuditi svu moguću pomoć i iskustvo u cilju razrešavanja ovakvih problema.PRONALAŽENJE IZGUBLJENIH ILI UKRADENIH PREDMETA


Detektivska agencija Protecta Vam može pomoći u potrazi za izgubljenim ili ukradenim predmetima. Najčešće se radi o izgubljenim dokumentima, izgubljenom ili ukradenom nakitu, umetničkim delima ili drugim predmetima koji za Vas, pored materijalne, imaju i emotivnu vrednost i značaj.


Naši detektivi Vam mogu pomoći i u slučajevima krađe motornih vozila pri čemu sopstvenim profesionalnim kapacitetima možemo pomoći i policiji da pronađe Vaše vozilo i izvršioca ovakvog krivičnog dela.RESTITUCIJA IMOVINE I PROVERA LEGALNOSTI VLASNIŠTVA


Detektivska agencija Protecta spremna je da Vam pruži svu potrebnu pomoć u prikupljanju neophodne dokumentacije vezano za podnošenje zahteva za restituciju imovine. Radi se, pre svega, o dokumentima i dokazima o vlasnicima oduzete imovine ili njihovim naslednicima, kao i drugim obaveznim prilozima koji se  odnose se na pravnu vezu podnosiova zahteva sa bivšim vlasnikom.