MMXIV © Detektivska Agencija PROTECTA, 11000 Beograd, Pukovnika Purića 4, 011/3977-756, 011/3977-434


PROVERA ZAPOSLENIH


Poslovanje privrednih subjekata izloženo je brojnim rizicima. Detektivska agencija Protecta Vam može pomoći da otkrijete da li ste suočeni sa problemom unutrašnjih kradja, pronevera, finansijskih malverzacija ili korumpiranosti zaposlenih koji su na značajnim funkcijama ili rukuju  poverljivim informacijama.


Proveravanje referenci kandidata koji apliciraju za posao postala je uobičajena stvar i u našoj sredini. Detektivska agencija Protecta će diskretno i profesionalno izvršiti proveru verodostojnost podataka iz biografije kandidata. Naše provere, utvrdjeni planovi, procedure i predložene mere će poboljšati stanje bezbednosti u Vašem preduzeću i sprečiti takve radnje.
PROVERA BIOGRAFIJA (CV)


Detektivska agencija Protecta za Vaše potrebe može preduzeti sve raspoložive mere u cilju provere tačnosti podataka koje su kandidati za rad kod korisnika usluga naveli u svojoj prijavi i priloženoj biografiji (CV). Možemo prikupljati i obrađivati podatke na sve dostupne, raspoložive i moguće načine, u skladu sa Zakonom o detektivskoj delatnosti i drugim važećim propisima o vođenju postupaka, zaštiti podataka o ličnosti i slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.


Naši detektivi su ovlašćeni da vrše potrebne provere,  prikupljanje i obradu podataka dobijenih iz evidencija koje državni organi vode po pitanju boravišta i prebivališta lica, kao i podataka dobijenih od prethodnih poslodavaca kandidata. Svi prikupljeni podaci biće korišćeni isključivo u službene svrhe uz obavezu Agencije da ih čuva kao poslovnu tajnu čak i po prestanku ugovornog odnosa.PSIHOLOŠKI PROFIL I PROCENA LIČNOSTI


Ukoliko ste, kao poslodavac, uočili bitne promene ponašanja Vašeg zaposlenog ili imate bilo kakve opravdane razloge da posumnjate da se radi o reakcijama zaposlenog na neke bitne spoljašnje uticaje (napad konkurencije, složeni porodični problemi, zdravstveni problemi, odavanje porocima), predlažemo da naši detektivi prikupe potrebne podatke i utvrde prave razloge.


Detektivska agencija Protecta za ovo angažuje iskusne psihologe  koji su bili ili su još uvek angažovani upravo na profesionalnim procenama ličnosti i potpuno su kvalifikovani da daju pravu ocenu sposobnosti lica za dalji rad. U poslednje vreme sve više kompanija korisnika naših usluga se kod izbora kandidata za prijem u radni odnos pored provere biografije kandidata odlučuje i za psihološko testiranje kandidata sa procenom ličnosti.PROVERA FINANSIJSKOG STANJA


Promene izgleda i ponašanja kod zaposlenog ili člana porodice mogu ukazivati na promene u uobičajenoj finansijskoj situaciji lica, bilo da je došlo do finansijskih problema i manjka sredstava ili svi pokazatelji ukazuju na dodatni priliv novca. Ukoliko Vam nisu poznate novonastale okolnosti kod lica za koje ste zainteresovani, detektivska agencija Protecta Vam može pomoći da utvrdite pravo finansijsko stanje.


Ova kategorija usluga je veoma značajna zbog činjenice da osoba može biti izložena uceni, da je postala zavisna od kocke ili drugih skupih poroka i pravovremena reakcija će pomoći kako ugroženom licu tako i njegovom poslodavcu ili porodici.


S druge strane, neobjašnjivo a značajno poboljšanje materijalnog statusa takođe je upozoravajuća indicija pre svega zbog mogućnosti da se lice počelo baviti nedozvoljenim aktivnostima (krađe, prevare, pronevere, odavanje poslovne tajne i sl.). I u ovom slučaju utvrđivanjem porekla novostečene imovine i pravovremeno reagovanje je od značaja kako za budućnost lica za koje smo zainteresovani tako i za njegovog poslodavca ili porodicu.


Sve provere i podaci koje detektivi pribave smatraju se poslovnom tajnom.TESTIRANJE NA NARKOTIKE


Po istraživanju američkih kolega 25% testiranih kandidata za zaposlenje ne prođe test na narkotike, pri čemu je bilo i lica starosti izmedju 40 i 50 godina, ozbiljnih poslovnih ljudi koji nisu prošli test, tj. bili su pozitivni na određene psihoaktivne supstance.


Upravo ovi podaci dokazuju da poslodavci jednostavno moraju proveravati kandidate pre zaposlenja, odnosno da li su im već zaposleni radnici u svakom trenutku psiho-fizički sposobni za poslove koje  obavljaju. Posebno je značajno da se takvim testovima podvrgavaju svi koji su na radnim mestima koja sa sobom nose posebne rizike i odgovornost i gde je procenjeno da bi radnik pod dejstvom narkotika mogao da ugrozi i sebe i druge zaposlene.


Detektivska agencija Protecta za Vaše potrebe može uspešno organizovati i sprovesti testiranje na narkotike najsavremenijim metodama i sredstvima i to testiranjem površina (stolovi, kvake, kancelarijski materijal, radne površine, vozila i sl.) sa kojima zaposleni dolaze u kontakt. Na ovaj način diskretno dobijamo informaciju da li zaposleni dolaze u dodir sa narkoticima.  ALKOTESTIRANJE


Alko-test je izuzetno korisna metoda zaštite zaposlenih i poslodavca, često se koristi na mnogim radnim mestima, posebno u velikim sistemima, gde ima mnogo „slobodnog ponašanja“ tokom obavljanja poslova, pa zaposleni piju i na radnom mestu.


Na radnim mestima koja sa sobom nose posebne rizike i odgovornost ne može se dozvoliti da radi odrđeno lice koje je pod dejstvom alkohola jer time ugrožava sebe i druge zaposlene, a poslodavca izlaže riziku i potencijalnoj odgovornosti zbog nastale štete. Detektivska agencija Protecta za Vaše potrebe može uspešno organizovati i sprovesti redovna ili vanredna alkotestiranje zaposlenih najsavremenijim metodama i sredstvima.