Da li su moji podaci bezbedni? Da li mi je potreban video nadzor, IT zaštita ili procena rizika? Kako otkriti slabosti sistema?

 

Informaciona tehnologija

 

Savremeno poslovanje u potpunosti je oslonjeno na primenjenu informacionu tehnologiju što podrazumeva obradu poslovnih podataka, kadrovske evidencije, evidencije iz oblasti finansijskog poslovanja i dr. Sveobuhvatni koncept IT bezbednosti je više nego samo prevencija sajber napada. Sigurnosni rizici ne dolaze uvek od sa strane spoljnih napadača. Štaviše, primenjiva politika sajber osiguranja obezbeđuje sprečavanje gubitka podataka ili zloupotrebe ili namernog poverljivog propuštanja informacija koje uzrokuju vaši zaposleni.

Zbog toga, ljudski faktor igra važnu ulogu u tome koliko je jaka ili slaba politika IT bezbednosti kompanije. Zloupotreba privilegija i neovlašćeni hardver i softver su vodeći uzroci curenja podataka. Za sigurnost poslovanja važno je angažovati saradnike koji koriste savremene tehnologije, procese i prakse namenjene zaštiti mreža, računara, hardvera/softvera i podataka od napada, oštećenja ili neovlašćenog pristupa. Takođe, dugoročni efekat se postiže samo kroz personalizovanu kontrolu pristupa sistemu, praćenje i obuku zaposlenih da mogu efektno da prate i koriste mehanizme zaštite. Na ovaj način možete obezbediti Vaše poslovanje i sve slabosti sistema pretvoriti u snagu koja čuva podatke i bezbednost kompanije i Vaših zaposlenih.

 

Elektronski nadzor

 

Svaka kompanija poseduje vrednost, bilo da je u pitanju stambeni ili poslovni objekat ili roba. Potrebno je obezbedi maksimalnu sigurnost i mir za vlasnika da je sve bezbedno i sigurno. Najbolja borba protiv krađe, provale ili otuđenja je prevencija. Elektronski nadzor je moćan alat čija primena je sve zastupljenija. Procenjuje se da se postavljanjem sistema elektronskog nadzora šteta i broj krađa smanjuje čak do četiri puta, što dovoljno govori o tome koliko je ovaj sistem efikasan i koliki je njegov uticaj na umanjenje ugroženosti određenog objekta.

Neki od razloga za uvođenje i upotrebu video nadzora prostorija mogu biti i zaštita proizvodnje, zdravlja lica pa i efikasno vođenje organizaciji. Ukoliko to indirektno omogućava i nadzor nad aktivnostima i ponašanjem zaposlenih, takva obrada podataka mora uključiti i posebne mere zaštite: počev od konsultacija i obaveštavanja o nameravanoj obradi nadzornog organa za obradu ličnih podataka.

 

Partner za bezbedno poslovanje

 

Agencija PROTECTA vrši procenu ranjivosti, implementaciju snažne bezbednosne politike u organizaciji, osposobljavanje za obuku, implementaciju tehnologije i rekonfiguraciju IT infrastrukture. Naša specijalnost je otkrivanje i uklanjanje slabosti u računarskom sistemu i definisanje kontramera neophodnih za potpunu informatičku bezbednost.

Tim eksperata agencije PROTECTA za informatičku bezbednost i kompjutersku forenziku je fokusiran na otkrivanje i praćenje mrežnih udara, otkrivanje nepravilnosti, upozorenje, obaveštavanje i primenu prilagođenih protivmera. Naš cilj je da razvijete i primenite najbolje prakse politike sajber bezbednosti u vašoj organizaciji, uključujući primenu defenzivnog sloja zaštite koji može blokirati viruse, trojance ili spajvere kako bi sprečili pristup zlonamernim serverima i zaustavio curenje podataka. Uz nas možete da obučite svoje zaposlene, klasifikujte njihove dozvole za pristup, pratite autentifikacije i razvijete automatizovani backup sistema.