Kako da odaberem najboljeg kandidata za zaposlenje u mojoj kompaniji? Koliko mu mogu verovati? Kako da saznam da li postoji nešto što on ne želi da znam o njemu?

U razvijenim zemljama, bezbednosna provera kandidata za zaposlenje je uobičajena praksa i nemoguće je postati deo tima kompanije bez pozitivnog „background testa“. Osnovni zadatak agencije PROTECTA je da obezbedi sveobuhvatnu proveru Vaših kandidata za zaposlenje i da utvrdi potreban nivo bezbednosne provere prema zahtevima organizacije i uslovima poslovnog okruženja.

HR agencije nude selekciju kandidata prema utvrđenim procedurama koje uključuju čitanje i analizu biografije, prikupljanje dokumenata, obavljanje intervjua i povremeno i primenu psihološkog testiranja. Time se dolazi do rešenja i završava proces. Provera istinitosti navoda u biografijama, verodostojnosti dokumentacije i provera ličnosti i njegovog okruženja, nisu deo onoga što možete dobiti kao uslugu ovih agencija a i za to su zakonski ovlašćeni jedino licencirani detektivi.

 

Verodostojnost podataka i dokumenata

 

Rizici istinitosti i verodostojnosti podataka, su značajni. Samo profesionalna i detaljna bezbednosna provera i odabir su osnov postizanja željenog kvaliteta rada i unapređenja sigurnosti. Praksa je pokazala da se u velikom broju slučajeva i na pozicijama srednjeg i višeg menadžmenta nađu osobe sa upitnim diplomama, istorijom incidenata i zloupotreba kod prethodnog poslodavca, zloupotrebe psiho-aktivnih supstanci itd. Zbog toga bezbednosna provera se ni u kom slučaju ne može smatrati suvišnom. Pre se može smatrati neophodnom merom predostrožnosti koja naše poslovanje može sačuvati od značajnih i nepredviđenih gubitaka i/ili reputacionih rizika.

Sam proces provere obuhvata analizu statusa kod prethodnog poslodavca (poziciju, ostvarenja, preporuke), provere tačnosti podataka iz biografije kao i autorizaciju dostavljenih dokumenata. Bezbednosna provera ima za cilj da otkrije moguće osobine kandidata koje u budućnosti mogu ugroziti poslodavca, odnosno kompaniju, njen imidž, imovinu i bezbednost.

 

Ličnost i ponašanje kandidata

 

Nakon uspešnog obavljanja operativnih procedura i mera utvrđivanja verodostojnosti osnovnih informacija, bezbednosna provera obuhvata i pretrage javno dostupnih informacija (medija, društvenih mreža na internetu, publikacija, članaka, sa akcentom na bezbednosno interesantne sadržaje). Napredni bezbednosne provere, koji se posebno primenjuje kod zapošljavanja kandidata na visoke pozicije, uključuje primenu dodatnih metoda poput psihološkog testiranja kao i bezbednosnog i psihološkog intervjua. Često se primenjuje i Poligrafsko testiranje, posebno za najvažnije pozicije sa najvišim ovlašćenjima kod poslodavca.

Bezbednosni intervju sprovodi stručno lice detektivske agencije po načelima i metodama kriminalistike. Psihološki intervju i psihološko testiranje realizuju eksperti psihologije. Pojedini poslovi, u skladu sa zakonskom regulativom, podrazumevaju obavezno dostavljanje lekarskog uverenja, uverenja o neosuđivanosti i sl. kojim se potvrđuje sposobnost kandidata za obavljanje poslova u okviru sistematizovanog radnog mesta. Kompletna bezbednosna provera kandidata obavlja se u skladu sa odredbama Zakona o detektivskoj delatnosti i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, i uz primenu pravila struke i metoda i postupaka kriminalistike i psihologije.

Bez obzira na delatnost, konkretnu poziciju i nivo pristupa poverljivim i osetljivim informacijama u organizaciji, bezbednosna provera kandidata za svakog poslodavca treba da bude sveobuhvatni deo procesa regrutacije i angažovanja radnika. Na ovaj način se obezbeđuje umanjenje rizika, ušteda vremena i pre svega veći nivo sigurnosti u važnu poslovnu odluku.