Detektivska agencija PROTECTA je osnovana 2001. godine.

Veoma brzo smo stekli reputaciju pouzdanog i diskretnog partnera brojnih klijenata koji su nam se obraćali radi zaštite poslovanja svoje kompanije ili usled porodičnih problema. PROTECTA je prva i jedina srpska detektivska agencija koja je ispunila zahteve standarda SRPS A.L2.002:2008 za oblast: detektivske usluge privatnog detektiva. Agencija PROTECTA je 2012. godine dobila i značajnu nagradu „Kapetan Miša Anastasijević“ za standarde i kvalitet u oblasti bezbednosti.   

Posedujemo veliko iskustvo u svim oblastima detektivske delatnosti, kako u zemlji tako i u čitavom regionu. U svom timu, pored iskusnih operativaca, imamo i stručnjake za poligrafsko testiranje, forenzičare, psihologe i advokate. Zaposleni i privatni istražitelji u detektivskoj agenciji PROTECTA imaju višegodišnje radno iskustvo u policiji ili drugim bezbednosnim službama Republike Srbije. To je garancija da ne postoji situacija sa kojom se oni u svojoj stručnoj karijeri već nisu susretali, niti problem koji nisu na neki način uspešno rešili. 

Tokom rada u detektivskoj Agenciji, svi privatni detektivi su prošli i specijalističku internu obuku, pre svega u oblastima privatnih istraga usmerenih ka fizičkim licima i porodici, ali i korporativne i privatne bezbednosti, tako da su kvalifikovani da pruže najviši nivo profesionalne usluge privatnog detektiva našim klijentima, poštujući visoke etičke i moralne principe.  

Specijalističke detektivske usluge agencije PROTECTA za privatne istrage (istrage fizičkih lica su):  

 • Pronalaženje lica 
 • Pronalaženje predmeta 
 • Anonimne pretnje 
 • Detekcija prislušne opreme i praćenja 
 • Forenzika i analiza telefona i računara
 • Poligrafsko testiranje 

Kada je u pitanju bezbednost porodice, kao jedan od prioriteta agencije PROTECTA, klijentima omogućavamo profesionalno, diskretno i tačno i sledeće usluge: 

 • Istraživanje i rešavanje kućnih krađa 
 • Rana detekcija i prevencija maloletničke delikvencije
 • Rano otkrivanje i prevencija bolesti zavisnosti
 • Istraživanje sekti i povezanosti sa sektama
 • Porodične i druge istrage 

Tokom 20 godina rada agencije tržišni zahtevi i sve intenzivnija saradnja sa klijentima iz inostranstva rezultirala je razvoje specijalističkih usluga u oblasti korporativne bezbednosti. Naš cilj je pouzdano partnerstvo u zaštiti interesa i poslovanja privrednih subjekata. Raspolažemo stručnim i posebno obučenim kadrovima, specijalistima za različite istražne delatnosti i oblasti rada. Agencija PROTECTA je prva agencija u regionu sa specijalizovanim kadrovima usmerenim samo za poslove korporativne bezbednosti i zaštite poslovanja. 

Agencija PROTECTA nude profesionalne usluge korporativne bezbednosti i korporativnih istraga kompanijama (pravnim licima) iz sledećih oblasti: 

 • Vođenje korporativne istrage
 • Zaštita intelektualne svojine 
 • Provera uspešnosti poslovanja (Due Diligence) 
 • Finansijske istrage 
 • Business Intelligence 
 • Bezbednosna provera zaposlenih i kandidata za zaposlenje 
 • Provere lažnih bolovanja i kontrola zaposlenih 
 • Krizni menadžment 
 • Upravljanje rizicima i procene rizika 
 • Bezbednosni IT konsalting 

Naša kompanija nudi i visoko napredne CCTV opremu i kontrolno-operativni centar u kojem tokom svih 24 sata rade dva operatera i interventni tim. Agencija PROTECTA pruža klijentima zvaničan izveštaj kojim se dokumentuju nedozvoljene aktivnosti, pri čemu dajemo i preporuke za uspostavljanje optimalnih mera bezbednosti i zaštite. 

Jedan tim za kompletnu sigurnost poslovanja dolazi iz agencije PROTECTA. 

Saznajte više O NAMA:

DRAGAN TRIVAN

LICENCE ZA DETEKTIVSKU DELATNOST

DRUŠTVENA ODGOVORNOST