AGENCIJA

USLUGE

AKTUELNO

EN

H3-Pronal H1-Korpor H2-Provera H4-Pomoc H5-Krizni

KONTAKT KT

H6-Poligraf

HOME

NAŠE PUBLIKACIJE:

Detektivska Agencija Protecta


Beograd, Pukovnika Purića 4   Tel/Fax +381 11 3977 756, 3977 434, 3977 142, 3976 219, +381 64 8202 731, 0800/007-007


50KDetektivska_delatnost.jpg 50KKorporativna_bezbednost.jpg 50KPrivatno-Obezbedjenje.jpg

0800/007-007 Obratite nam se za detektivske usluge ukoliko imate probleme koji vas opterećuju i za koje pretpostavljate  da su nerešivi. Privatna detektivska agencija Protecta i njeni privatni detektivi su 24 sata vama na usluzi.


Ako ste poslodavac i hoćete da zaštitite svoje poslovanje ili vam je potrebna kontrola i bezbednosna provera zaposlenih. Ako ste suočeni sa porodičnim problemima i želite da proverite vaše sumnje u vezi bračnog partnera, a možda i kod ostalih članova vaše porodice.


U našoj detektivskoj agenciji rade privatni detektivi sa značajnim iskustvom i višegodišnjim stažom u državnom i privatnom sektoru uz najsložnije poslove - korporativna bezbednost i privatna bezbednost.


Sarađujemo sa policijom, tužilaštvom i bezbednosnim agencijama. Pored privatnih detektiva u našem timu su i eksperti za IT, pravne poslove, investicije, finansijske istrage, psihologiju, medicinu.


Naša najveća referenca za sve ove godine, jesu zadovoljni klijenti od građana do menadžera i vlasnika kapitala najvećih korporacija i poslovnih sistema Srbije i regiona.

Prva i jedina srpska agencija za detektive koja je ispunila sve zahteve SRPS A.L2.002:2008 standarda za poslove koje obavlja privatni detektiv i ostale detektivske usluge:

Detektivska Agencija Protecta posluje na teritoriji Srbije i na području zemalja jugoistočne Evrope. Uz pomoć partnerskih privatnih agencija za detektive širom sveta u mogućnosti smo da pružimo detektivske usluge privatnog detektiva i privatne istrage na svim kontinentima.

66MAPA-Master-800x440.jpg 50Kapetan4-1000.jpg 40Sertifikat2-VELIKA-master-1200-VISINA.jpg

2012 godine privatna detektivska agencija Protecta je nagrađena jedinstvenom poveljom "Kapetan Miša Anastasijević" za standarde i kvalitet u oblasti korporativna bezbednost.

Privatna detektivska agencija Protecta

Privatni detektivi i privatni istražitelji su temelj na kome se zasniva detektivska delatnost koju obavlja naša detektivska agencija Protecta. Akcenat na bezbednost privatnih preduzeća i firmi nije slučajan jer nam je specijalnost upravo korporativna bezbednost.


Lična bezbednost građana je jednako važna kako za pojedinca tako i za porodicu. Bračne probleme rešavamo kroz otkrivanje preljube, otkrivanje prevare, otkrivanje neverstva. Obavljamo i vrhunsko poligrafsko testiranje ( poligraf - detektor laži ) po zahtevu građana ili porodice, a sve češće i korporacija, kada se vrši bezbednosna provera zaposlenih kao i provera CV-a budućih saradnika.

Složena detektivska delatnost uključuje i posebne privatne istrage u uskoj saradnji sa policijom. Naši klijenti prepoznaju da je privatni istražitelj-detektiv visoko produktivan za poslove: otkrivanje finansijske prevare, pronalaženje nestalih lica, otkrivanje prevara, maloletničke delikvencije, vršnjačko nasilje, otkrivanje tragova narkotika, zaštita autorskih prava, piraterija


Svaka detektivska agencija u Srbiji mora da radi u skladu sa najnovijim zakonskim propisima, a za kontrolu rada je ovlašćeno Ministarstvo Unutrašnjih Poslova Republike Srbije.

Prilikom radnji vezenih za prikupljanje podataka, detektivska agencija Protecta poštuje odredbe Zakona o zaštiti podataka, tako da je poslovna ili lična diskrecija uvek zagarantovana.


Upozoravamo klijente da je za detektor laži  sa kojim se obavlja poligrafsko testiranje i ispitivanje - potreban vaš pristanak. Niko vas ne može silom naterati na poligraf.


Kada je korporativna bezbednost vašeg preduzeća ugrožena pokušajem malverzacije ili finansijske prevare, naši finansijski stručnjaci vam mogu pružiti punu ekonomsku i pravnu pomoć u brzom zaustavljanju i sprečavanju negativne pojave. Sprovodjenje finansijske istrage, prikupljanje dokaza, i predlog korektivnih akcija obavićemo u najkraćem mogućem roku.